Rodičovstvo

určenie otcovstva

Určenie a zapretie otcovstva

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva podľa zákona o rodine, súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. Napriek tomu, že záujem na určení alebo neurčení otcovstva môže mať otec aj matka, netreba ... Čítať