Rozvod manželstva

Problematika rozvodov je upravená zákonom o rodine. Rozviesť manželstvo môže výlučne súd. Rozvod je prípustný iba v odôvodnených prípadoch.