NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

_

Дискриминация, преследование и возможности правовой защиты в Словацкой Республике

Что такое дискриминация, преследование, сексуальные домогательства или неправомерные взыскания, и какие существуют способы правовой защиты от таких действий определяются Законом СР № 365/2004 «О равном обращении в некоторых областях и о защите

Ako zachrániť vzťah

Otázka: Dobrý deň.. manželka mi prišla na neveru.. tvrdí, že je rozhodnutá o rozvode.. neviem čo mám čakať a vôbec, či je možné vzťah napraviť.. nemá záujem o žiadnu terapiu a ja

Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Právna úprava účinná až od 1. januára 2022 V súvislosti s prijatím právnej úpravy o podpore v čase skrátenej práce (zákon č. 215/2021 Z. z.) sú podnikatelia oprávnení prostredníctvom príslušných Úradov práce,

Шикана на рабочем месте и возможности защиты

Многие из нас прямо или косвенно сталкивались с шиканой* на работе, с клеветой, сексуальными домогательствами, моббингом**, боссингом*** или другими формами злоупотребления поведения на рабочем месте. *Шикана - злоупотребление правом с намерением причинить вред

Porušenie obchodného tajomstva a možnosti obrany

Porušovanie obchodného tajomstva je jedným z nekalosúťažných konaní, definovaných v Obchodnom zákonníku. Čo je to obchodné tajomstvo Obchodné tajomstvo je jedným z aktívnych práv patriacich k podniku a tvoria ho všetky skutočnosti

Заявление о расторжении брака в Словацкой Республике (от А до Я)

Расторжение брака? В этой статье Вы узнаете все самое существенное о расторжении брака в Словацкой Республике: основные процедуры быстрого и справедливого расторжения брака, что можно ожидать со стороны суда, какие профессионалы могут

Sľub odškodnenia podľa Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník definuje v ustanoveniach § 725 a nasl. možnosť zaviazať sa nahradiť škodu sľubom vyhlásenia, tiež indemnizačným vyhlásením. Využíva sa najmä v obchodných záväzkových vzťahoch, aj keď účastníci nemusia byť výlučne

Rozmýšľam nad rozvodom

Otázka: Dobrý deň.. s manželkou máme dve deti - dvojročnú dcéru a trojmesačného chlapčeka.. Brali sme sa na rýchlo, keďže prvé tehotenstvo bolo neplánované a moc sme sa nepoznali.. Nikdy sme spolu

Poškodzovanie cudzej veci

Poškodzovanie cudzej veci je trestným činom, ktorého základnú kvalifikáciu v § 245 definuje trestný zákon: Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá