NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

_

Mediácia v medzinárodnom prostredí: Vplyv kultúrnych špecifík na proces a výsledky

Mediácia v medzinárodnom prostredí: Vplyv kultúrnych špecifík na proces a výsledky Globálna ekonomika a sociálne siete zmenili spôsob, akým interagujeme, obchodujeme a spolupracujeme. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov sa stáva nevyhnutnou vo

Doménové mená a riešenie sporov

V dnešnej digitálnej dobe zohrávajú doménové mená kľúčovú úlohu v prístupe k internetovým zdrojom. Ich význam sa však môže stať predmetom sporov medzi rôznymi subjektmi. V tomto príspevku sa podrobnejšie pozrieme na

Historický vývoj mediácie: Cesta k mimosúdnemu riešeniu sporov

Mediácia je dnes jedným z najefektívnejších spôsobov mimosúdneho riešenia sporov. Získala popularitu pre svoju schopnosť pomôcť stranám nájsť vzájomné dohody bez nákladného a časovo náročného súdneho procesu. Ale ako sa dostala mediácia

Transformatívna mediácia: Cesta k hĺbkovému riešeniu konfliktov

Vo svete plnom konfliktov a nezhôd je dôležité hľadať riešenia, ktoré nezakrývajú problémy, ale skutočne ich riešia. Jedným z takýchto nástrojov je transformatívna mediácia, ktorá sa zameriava na posilnenie komunikácie a zmierenie

Facilitatívna mediácia: Proces riešenia konfliktu

Facilitatívna mediácia: Proces riešenia konfliktu s dôrazom na komunikáciu a spoluprácu Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou ľudského života. Dôležité však je, ako sa s nimi vysporiadame. Facilitatívna mediácia je jednou z účinných metód,

Evaluatívna mediácia: Kľúč k riešeniu sporov

Konflikty sú neoddeliteľnou súčasťou života. Bez ohľadu na to, či ide o spor v práci, v rodine alebo v komunitnej oblasti, môžu byť stresujúce a vyčerpávajúce. No všetky konflikty majú jedno spoločné:

Generátor ADR doložiek k IP zmluvám

WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) na svojej oficiálnej webovej stránke ponúka bezplatnú funkcionalitu - možnosť na mieru prispôsobiť a vygenerovať príslušnú zmluvnú doložku, pre prípad vzniku alebo existencie sporu, predmetom ktorého sú

Návrh inštitútu „Informatívne stretnutie rodičov“ pre rodinnoprávnu agendu

Ministerstvo spravodlivosti SR dňa 21.08.2023 posunulo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom

Spoločná osobná starostlivosť

NR SR dňa 4.10.2022 v treťom čítaní schválila zmenu zákona o rodine, ktorou bol zavedený inštitút spoločnej osobnej starostlivosti. Rodičia tak od nového roka dostanú novú alternatívu, akým spôsobom si môžu upraviť výkon ich