NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

_

Sľub odškodnenia podľa Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník definuje v ustanoveniach § 725 a nasl. možnosť zaviazať sa nahradiť škodu sľubom vyhlásenia, tiež indemnizačným vyhlásením. Využíva sa najmä v obchodných záväzkových vzťahoch, aj keď účastníci nemusia byť výlučne

Rozmýšľam nad rozvodom

Otázka: Dobrý deň.. s manželkou máme dve deti - dvojročnú dcéru a trojmesačného chlapčeka.. Brali sme sa na rýchlo, keďže prvé tehotenstvo bolo neplánované a moc sme sa nepoznali.. Nikdy sme spolu

Poškodzovanie cudzej veci

Poškodzovanie cudzej veci je trestným činom, ktorého základnú kvalifikáciu v § 245 definuje trestný zákon: Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá

Dočasná ochrana podnikateľov pri finančných ťažkostiach

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach bol prijatý s účinnosťou od januára 2021 s cieľom poskytnutia dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach. Účelom ochrany je umožnenie podnikateľom pokračovať

Zodpovednosť štátu za škodu a možnosti mimosúdneho riešenia

Podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Štát, rovnako ako iné právne subjekty (fyzické a právnické osoby), zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri výkone verejnej

Medzinárodné únosy detí a možnosti mediácie

S narastajúcou globalizáciou vzišla v druhej polovici minulého storočia naliehavá potreba medzinárodnej právnej úpravy a spolupráce medzi štátmi v rámci fenoménu medzinárodných únosov detí. V tomto prípade hovoríme o únose dieťaťa vlastným rodičom (nie o vydieračskom únose). Za medzinárodný

Zmena pohlavia v súvislosti s manželstvom

V podmienkach Slovenskej republiky existujú medicínske a právne postupy na tranzíciu, resp. zmenu pohlavia osôb. Pri stanovení podmienok pre možnosť zmeny pohlavia bola ale opomenutá potreba zmeny legislatívy v prípade zosobášených osôb.

Sprostredkovateľ kolektívneho sporu a mediátor – základné rozdiely

Aký je rozdiel medzi sprostredkovateľom kolektívneho sporu a mediátorom? Tak konanie pred mediátorom, ako aj konanie pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu, má za účel vytvoriť podmienky pre dosiahnutie dohody strán sporu. Ani jeden

Očkovanie detí (kovid) pri nezhode rodičov

Otázka: Dobry den. Hadame sa s manzelkou o tom, ci dat nase deti 13 + 15 zaockovat proti kovidu. Kazdy mame svoj nazor a nikto nechce ustupit. Vyhaza sa, ze to da