MEDIÁTORBRATISLAVA

Ing. Ladislav Gregor je mediátor, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o mediácii. V rámci tejto činnosti má ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ komunikácie medzi sporovými stranami vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje záujem strán sporu.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získal na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takmer dvadsať rokov pôsobí na rôznych obchodných pozíciach predovšetkým v oblasti informačných technológii. Súčasne vykonáva činnosť mediátora, kde sa venuje najmä obchodným sporom a sporom vo firemnom prostredí. 

 

LogoMSSR
mediator
MEDIÁTOR

Ing. Ladislav Gregor