PSYCHOLÓGVZŤAHOVÝ PORADCA

PhDr. Erika Tkáčová vyštudovala odbor Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej 15ročnej praxe získala mnoho skúseností v oblastiach klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie. Aktuálne je zaradená do špecializácie v odbore Poradenská psychológia na SZU Bratislava. 

 

Pracuje ako klinický psychológ v rámci svojho privátneho Pracoviska klinickej a dopravnej psychológie, kde sa venuje najmä individuálnemu a párovemu poradenstvu, pomoci klientom pri zvládaní životných a vzťahových kríz či rozchodov a rozvodov.

 

Je znalcom zapísaným v zozname znalcov pod číslom 915 571, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v odbore Psychológia, pre odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia.

 

Okrem toho získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1842.

LogoMSSR

Je členom Slovenskej komory psychológov zapísaným pod evidenčným číslom 4D443.

psychologicka
PSYCHOLOGIČKA

PhDr. Erika Tkáčová

Počas svojej praxe získala ďalšie poznatky a vedomosti v oblastiach ROR, Hand test, Scénostest,vzťahových väzbách, párového poradenstva a ďalšie. Ako prednášajúci lektor spolupracuje s Alianciou výživových poradcov.

PSYCHOLÓG

V MÉDIÁCH

20 komentárov

 • Dobrý deň, ďakujem za otázku. V rámci práce s klientom je možné dohodnúť sa aj na online poradenstve cez rôzne sociálne platformy. V prípade záujmu ma pokojne kontaktujte telefonicky na tel.čísle 0951 317 623 alebo mailom na: tkacova.erika07@gmail.com. Ďakujem a želám všetko dobré, s pozdravom PhDr.Erika Tkáčová

 • Dobrý deň, pani doktorka, poskytujete prosím aj online psychologické služby?

 • Dobrý deň Emília,

  Ďakujem za Vašu otázku. Na znalecké psychologické vyšetrenie nie je potrebná špeciálna príprava. Je dôležité prísť v dobrom psychickom a fyzickom stave, ktorý Vám umožní daného vyšetrenia sa aktívne zúčastniť. Nakoľko znalecké vyšetrenie môže trvať viac hodín (niekedy sa robieva aj na viac krát – podľa toho ako uzná znalec za potrebné), je vhodné prísť vyspaná a bez užitia liekov, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať Váš aktuálny psychický stav alebo napr. najmä pozornosť či vnímanie. Samozrejmosťou sú okuliare, pokiaľ potrebujete na čítanie a písanie.

  Ohľadom Vašej druhej časti otázky, teda „čo povedať znalcovi, aby boli deti predelené Vám“ – súčasťou znaleckého dokazovania a vyšetrenia je o.i. i cielené interview so znalcom, kde budete mať určite priestor vyjadriť svoje predstavy, pocity a názory.

  Držím Vám palce, aby ste sa, bez ohľadu na výsledný posudok, dokázali dohodnúť s manželom na čo najlepšej variante pre Vaše spoločné deti.

 • Dobrý deň, pani Tkáčová, máme rozvod a bol nám určený psychológ znalec, aby mne, manželovi a našim chlapcom 7+14 vypracoval znalecký posudok. Je potrebné sa na toto nejakým spôsobom pripraviť? Čo mám psychológovi povedať, keď chcem aby boli chlapci zverení mne? Neviem čo by som bez nich robila. Vopred ďakujem za radu. Emília

 • Ďakujem za Váš email a otázku. So starnutím dochádza u človeka ku zmenám, ktoré podmieňujú o.i. zraniteľnosť a zníženie schopností i výkonnosti človeka. Medzi najpozorovateľnejšie zmeny patrí o.i. zhoršenie zmyslového vnímania (zrak, sluch), zhoršenie pamäti (najmä na nové udalosti), klesanie inteligenčného potenciálu a afektívne prežívanie mení svoju kvalitu. Znižuje sa aj intenzita emócií, tzn. človek sa už tak ľahko nedokáže nadchnúť pre nové veci. Človek sa sám vnútorne musí vyrovnávať s vlastným starnutím. Využíva na to rôzne stratégie, ktoré sú ovplyvnené hlavne jeho osobnosťou. Niektorí sa so starnutím a prichádzajúcim koncom života vyrovnávajú konštruktívne, uvedomujú si svoje obmedzenia, prijímajú eventualitu smrti bez väčšieho strachu či zúfalstva. Iní môžu zvoliť tzv. pasívnu stratégiu, kedy ostávajú závislí na druhých, spoliehajú sa na nich viac než na seba. Upadajú do svojho vnútorného sveta, zatvárajú sa pred tým vonkajším. Nie neobvyklá je aj stratégia hostility, kedy je človek nahnevaný na druhých, viní ich za svoje neúspechy a môže byť voči druhým až agresívny. Aby sa predišlo apatií a opúšťaniu sa v neskorej starobe, je dôležité udržiavať si obľúbené aktivity, vyrovnávať ich s dostatočným oddychom, byť ako-tak otvorený novým veciam, udržiavať sociálne vzťahy, byť hodnotným členom rodiny (napr. pri výchove vnúčat, pravnúčat – tráviť s nimi čas, predať im svoje múdrosti). Významnú rolu tu zohrávajú vlastnosti človeka, nie je to len otázka veku. Skúste, Janka, porozmýšľať, aké sú silné povahové vlastnosti vašej mami, kde by ste ju mohli akoby ťahať do aktívneho prístupu v živote. Pokiaľ si trúfate, naznačte Vašej mame, že sa s Vami môže rozprávať aj o téme smrti (ale iba v prípade, že vy sama ste s touto témou vyrovnaná) – predpokladám, že je to otázka, ktorou sa Vaša mama vnútorne zapodieva a je možné, že potrebuje o smrti hovoriť – aj to je forma vyrovnávania sa s poslednou fázou života. Pokiaľ máte pocit, že sa Vám to nedarí, nebojte sa vyhľadať i psychiatrickú pomoc (najlepšie pomoc odborníkov z oblasti gerontopsychiatrie) – môžete si dohodnúť konzultáciu aj bez vašej mami. Skonzultujte s nimi Vašu rodinnú situáciu, popíšte im zmeny u Vašej mami, ktoré za posledné obdobie vnímate a verím tomu, že Vás dokážu nasmerovať ako čo najlepšie zvládnuť aktuálnu situáciu.

 • Dobrý deň, máme taký rodinný problém. Moja 89 ročná mama je odkázaná na našu pomoc (mám 3 súrodencov), ale častokrát pomoc odmieta a vyjadruje sa, že už iba počká na smrť. Bojím sa, či nejde o stareckú demenciu alebo neviem. Viem, že keď je takáto porucha zistená, je možné človeka obmedziť na právne úkony a postarať sa o neho. Čo ale môžeme robiť, ak mama nechce o nejakom vyšetrení, psychológovi alebo psychiatrovi ani počuť? Vyhlasuje, že je v poriadku a má právo sa rozhodnúť, kedy chce umrieť. Viete mi poradiť prosím? Jana

 • Dobrý deň, pani Klaudia,

  Ďakujem za Vašu otázku. Proces smútenia a vyrovnávania sa s novou – nečakanou alebo nechcenou situáciou – si vždy vyžaduje svoj čas. Možno sa cítite teraz odmietnutá, osamelá alebo zradená…všetky tieto pocity sú prirodzené, ale ako každá emócia, aj tieto raz odoznejú a prídu iné, pozitívnejšie. Dôležité je obklopovať sa ľuďmi, ktorí Vám dodajú energiu a budú v tejto fáze života pri Vás stáť. To, že Vaše deti sú už dospelé, neznamená, že ich strácate tiež. Práve naopak, môžu byť tým pádom dostatočne zrelé na to, aby Vás teraz podržali a boli tu pre Vás ako ste tu boli pre nich Vy, keď rástli. V prípade, že budete cítiť, že negatívne emócie Vás valcujú a sama si už neviete poradiť, nebojte sa obrátiť na pomoc psychológa (napr. v mieste Vášho bydliska), ktorý vám pomôže prejsť fázou rozvodu, rozchodu.

 • viete mi prosim poradit, ako sa mam vyrovnat s tym, ze manzel sa so mnou chce po 27 rokoch rozviest? deti su uz dospele a zostanem nadosmrti sama.

 • Dobrý deň,

  Ďakujem za Vašu otázku. Objednávateľom znaleckého posudku môže byť súd, orgány činné v trestno konaní (OČTK) alebon fyzická osoba, tzn., že aj Vy ako súkromná osoba si môžete dať vypracovať znalecký psychologický posudok – každý znalec vie, ako má v prípade „súkromných“ znaleckých posudkov podľa zákona postupovať. Podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vykonáva znalec svoju činnosť za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Paragraf 3 toho istého zákona bližšie konkretizuje, čo sa pod odmenou a náhradou rozumie:
  (1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom, ktorým nie je súd alebo iný orgán verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške znalečného alebo tlmočného; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.
  (2) Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí
  a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
  b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
  c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.
  (6) Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta, výdavky spojené s činnosťou korektora a poradcu a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
  (7) Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.
  Z uvedeného vyplýva, že Vám neviem povedať cenu znaleckého posudku, o ktorý máte záujem – odporúčam Vám preto sa nakontaktovať na psychológa-znalca, ktorý Vám bude, po oboznámení sa s Vašim konkrétnym prípadom, schopný dať presnejšie informácie. Želám Vám všetko dobré, s pozdravom, PhDr.Erika Tkáčová

 • Dobry den, mozete mi povedat, kolko asi stoji psychologicky znalecky posudok ked sme v rozvodovom konani – aby mohol byt ako dokaz na sudnom konani.. mame tri deti (9 + 6 + 6).. a tiez ci si takyto posudok mozem dat spravit na vlastne naklady alebo to musi ist cez sud. vopred dakujem za odpoved

 • Dobrý deň Milada, ďakujem za Vašu otázku. V prvom rade by som rada ocenila Vaše i Vášho ex-manžela zrelé správanie – a to, že i napriek ukončeniu vzťahu ste mali dostatok síl vnímať aj potreby Vašej dcéry. Pre deti je veľmi dôležité, aby napriek rozvodu nemali pocit, že o jedného rodiča prišli, príp. pocit, že rozvod nastal kvôli nim. Vzhľadom na to, ako píšete, že s ex-manželom dokážete dostatočne komunikovať, odporúčam Vám vyhľadať pomoc psychológa v mieste Vášho bydliska a riešiť túto situáciu spoločne s ex-manželom, nakoľko je dôležité, aby vaša dcéra videla, že je pre Vás oboch rovnako dôležitá, a že ste pre ňu plnohodnotní rodičia napriek vášmu rozchodu. Držím Vám palce, všetko dobré.

 • Dobrý deň, naša 13 ročná dcéra veľmi ťažko nesie náš rozchod s exmanželom. Rozviedli sme sa tak, že sme sa na všetkom dohodli, najmä preto, aby dcéra nemusela absolvovať žiadne súdy ani psychologické posudky. Dokonca sa snažíme k sebe správať s rešpektom, exmanžel sa presťahoval o dve ulice ďalej, aby bol blízko. Dcére sa ale veľmi zhoršilo správanie aj známky, skoro s nami nekomunikuje. Môžete poradiť, či ju máme zobrať k psychológovi, aby sa s nim
  porozprával? Prípadne bolo by lepšie, keby sme najprv išli za psychológom s exmanželom poradiť sa? Vopred moc ďakujem za odpoveď.

 • Dobrý deň Ladislav,
  Ďakujem za Vašu otázku. Každý vzťah je jedinečný a žiaľ neexistuje univerzálny návod ako a za aký čas sa zbaviť bolesti a smútku z rozchodu. Chápem, že aktuálna situácia je pre Vás náročná. Pokiaľ máte pocit, že by ste potrebovali psychologickú pomoc a podporu, obráťte sa na psychológa v mieste Vášho bydliska, ktorý Vás vie nasmerovať ako aktuálnu situáciu postupne zvládnuť. Pre všetkých zúčastnených v rámci rodiny je najlepšie, a najmä v najlepšom záujme spoločných detí je, ak situáciu riešia rodičia, podľa možnosti bez zaťahovania súdov a advokátov – odporúčam Vám nakontaktovať mediátora (zoznam mediátorov podľa miesta výkonu práce nájdete na stránke Min.spravodlivosti) a pokúste sa spoločne s manželkou dohodnúť na ďalšom fungovaní vás oboch ako rodičov. Držím Vám palce, aby ste rozchod zvládli a obaja, napriek ukončeniu partnerského vzťahu, dokázali fungovať ako plnohodnotní rodičia.

 • dobry den.. viete mi povedat, kolko trva kym sa dostanem z rozchodu? priatelka ma opustila kvoli kolegovi a zobrala aj nase dve deti.. neviem ci nespravim chybu, ak ju dam na sud a budem o ne bojovat. dakujem za odpoved. Ladislav

 • Dobrý deň, ďakujem za Vašu otázku. Prežívanie situácie okolo rozvodu/rozchodu je vždy pre všetky strany psychicky náročné a vyčerpávajúce. Ľudia sa často v týchto chvíľach obracajú na pomoc odborníkov psychológov alebo psychiatrov, aby situáciu čo najlepšie zvládli. Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby psychológa – zdravotníckeho pracovníka, ten Vás pri prvom sedení poučí, že je zo zákona č. 578/2004 Z. z. a rovnako tak vyplývajúc z Etického kódexu psychológov povinný zachovávať mlčanlivosť. Podľa zákona 578/2004 Z.z. §80:
  (3) Zdravotnícky pracovník (i psychológ) je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jeho výkonom povolania.
  (4) Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka (i psychológa) zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.

 • Dobrý deň, pani Tkáčová, s manželom sa rozvádzame a máme nariadeného psychológa, aby vypracoval znalecký posudok, ako podklad pre rozhodnutie o deťoch. Celá táto situácia na mňa dlhodobo veľmi nepriaznivo pôsobí a zvažujem využiť služby psychológa, aby mi pomohol dať sa do poriadku. Je prosím možné (ak by sa to manžel dozvedel), aby takýto psychológ bol na súd predvolaný ako svedok, a svedčil by v môj neprospech?

 • Dobrý deň, pani Lenka, z Vášho stručného popisu nie je možné jednoznačne odporučiť, či využiť skôr služby mediátora alebo psychológa. Z praxe máme osvedčené, ak rozvádzajúci/rozchádzajúci sa pár absolvuje úvodnú konzultáciu spoločne s mediátorom aj psychológom, a obaja odborníci rodičom vysvetlia svoje kompetencie a v ktorých bodoch by mohol byť ktorý odborník prínosným. Spravidla je pri rozchode/rozvode prítomná nielen právna stránka, s ktorou pomôže mediátor, ale aj emočná a vzťahová stránka, čo je v kompetencii psychológa.

 • dobry den, mozete mi prosim poradit? s manzelom sa rozvadzame, mame male deti a nevieme ci mame ist na mediaciu alebo terapiu. viac menej sme aj zhodnuti ze potrebujeme pomoct – ja som za psychologa, manzel za mediatora. v bratislave som nenasla moc psychologov, ktory priamo spolupracuju s mediatorom. vedeli by ste nam odporucit postup? ide nam o to, aby sme do toho deti zatahovali iba minimalne.

 • Dobrý deň, pani Lýdia, podľa zákona o rodine – § 20 je každý z manželov oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach. Ide teda o zákonné splnomocnenie. Mám za to, že by v týchto veciach mali s Vami ako s manželkou komunikovať – problémom je, že majú svoje interné postupy a procesy, a tieto firmy nie vždy vedia pristupovať k prípadom individuálne. Ak to nejde takýmto spôsobom a manžel Vám nechce dať splnomocnenie, je potrebné sa obrátiť na súd.

 • Dobrý deň, potrebovala by som radu ako postupovať v prípade, keď manžel bol uväznený a momentálne je na psychiatrii, disponuje napríklad O2 paušálom nechce má splnomocnit teraz mu prišla posledná výzva k zaplateniu, a keď som volala do O2 so mnou to riešiť nebudú. Je tam toho ešte viac……

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.