PSYCHOLÓGVZŤAHOVÝ PORADCA

PhDr. Erika Tkáčová vyštudovala odbor Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní rigoróznej skúšky jej bol udelený titul “PhDr.”.

 

Je znalcom zapísaným v zozname znalcov pod číslom 915 571, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v odbore Psychológia, pre odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia.

 

Okrem toho získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1842.

LogoMSSR

Je členom Slovenskej komory psychológov zapísaným pod evidenčným číslom 4D443.

Počas svojej praxe získala ďalšie poznatky a vedomosti v oblastiach ROR, Hand test, Scénostest,vzťahových väzbách, párového poradenstva a ďalšie. Ako prednášajúci lektor spolupracuje s Alianciou výživových poradcov.

psycholog bratislava
PSYCHOLOGYČKA

PhDr. Erika Tkáčová

2 komentáre

  • Dobrý deň, potrebovala by som radu ako postupovať v prípade, keď manžel bol uväznený a momentálne je na psychiatrii, disponuje napríklad O2 paušálom nechce má splnomocnit teraz mu prišla posledná výzva k zaplateniu, a keď som volala do O2 so mnou to riešiť nebudú. Je tam toho ešte viac……

  • Dobrý deň, pani Lýdia, podľa zákona o rodine – § 20 je každý z manželov oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach. Ide teda o zákonné splnomocnenie. Mám za to, že by v týchto veciach mali s Vami ako s manželkou komunikovať – problémom je, že majú svoje interné postupy a procesy, a tieto firmy nie vždy vedia pristupovať k prípadom individuálne. Ak to nejde takýmto spôsobom a manžel Vám nechce dať splnomocnenie, je potrebné sa obrátiť na súd.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.