PSYCHOLÓGVZŤAHOVÝ PORADCA

PhDr. Erika Tkáčová vyštudovala odbor Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej 15 ročnej praxe získala mnoho skúseností v oblastiach klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie. Aktuálne je zaradená do špecializácie v odbore Poradenská psychológia na SZU Bratislava. 

 

Pracuje ako klinický psychológ v rámci svojho privátneho Pracoviska klinickej a dopravnej psychológie, kde sa venuje najmä individuálnemu a párovemu poradenstvu, pomoci klientom pri zvládaní životných a vzťahových kríz či rozchodov a rozvodov.

 

Je znalcom zapísaným v zozname znalcov pod číslom 915 571, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v odbore Psychológia, pre odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia.

 

Okrem toho získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1842.

LogoMSSR

Je členom Slovenskej komory psychológov zapísaným pod evidenčným číslom 4D443.

Počas svojej praxe získala ďalšie poznatky a vedomosti v oblastiach ROR, Hand test, Scénostest,vzťahových väzbách, párového poradenstva a ďalšie. Ako prednášajúci lektor spolupracuje s Alianciou výživových poradcov.

psychologicka
PSYCHOLOGIČKA

PhDr. Erika Tkáčová

PSYCHOLÓG

V MÉDIÁCH

20 komentárov

 • Dobrý deň, ďakujem za otázku. V rámci práce s klientom je možné dohodnúť sa aj na online poradenstve cez rôzne sociálne platformy. V prípade záujmu ma pokojne kontaktujte telefonicky na tel.čísle 0951 317 623 alebo mailom na: tkacova.erika07@gmail.com. Ďakujem a želám všetko dobré, s pozdravom PhDr.Erika Tkáčová

 • Dobrý deň, pani doktorka, poskytujete prosím aj online psychologické služby?

 • Dobrý deň Emília,

  Ďakujem za Vašu otázku. Na znalecké psychologické vyšetrenie nie je potrebná špeciálna príprava. Je dôležité prísť v dobrom psychickom a fyzickom stave, ktorý Vám umožní daného vyšetrenia sa aktívne zúčastniť. Nakoľko znalecké vyšetrenie môže trvať viac hodín (niekedy sa robieva aj na viac krát – podľa toho ako uzná znalec za potrebné), je vhodné prísť vyspaná a bez užitia liekov, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať Váš aktuálny psychický stav alebo napr. najmä pozornosť či vnímanie. Samozrejmosťou sú okuliare, pokiaľ potrebujete na čítanie a písanie.

  Ohľadom Vašej druhej časti otázky, teda „čo povedať znalcovi, aby boli deti predelené Vám“ – súčasťou znaleckého dokazovania a vyšetrenia je o.i. i cielené interview so znalcom, kde budete mať určite priestor vyjadriť svoje predstavy, pocity a názory.

  Držím Vám palce, aby ste sa, bez ohľadu na výsledný posudok, dokázali dohodnúť s manželom na čo najlepšej variante pre Vaše spoločné deti.

 • Dobrý deň, pani Tkáčová, máme rozvod a bol nám určený psychológ znalec, aby mne, manželovi a našim chlapcom 7+14 vypracoval znalecký posudok. Je potrebné sa na toto nejakým spôsobom pripraviť? Čo mám psychológovi povedať, keď chcem aby boli chlapci zverení mne? Neviem čo by som bez nich robila. Vopred ďakujem za radu. Emília

 • Ďakujem za Váš email a otázku. So starnutím dochádza u človeka ku zmenám, ktoré podmieňujú o.i. zraniteľnosť a zníženie schopností i výkonnosti človeka. Medzi najpozorovateľnejšie zmeny patrí o.i. zhoršenie zmyslového vnímania (zrak, sluch), zhoršenie pamäti (najmä na nové udalosti), klesanie inteligenčného potenciálu a afektívne prežívanie mení svoju kvalitu. Znižuje sa aj intenzita emócií, tzn. človek sa už tak ľahko nedokáže nadchnúť pre nové veci. Človek sa sám vnútorne musí vyrovnávať s vlastným starnutím. Využíva na to rôzne stratégie, ktoré sú ovplyvnené hlavne jeho osobnosťou. Niektorí sa so starnutím a prichádzajúcim koncom života vyrovnávajú konštruktívne, uvedomujú si svoje obmedzenia, prijímajú eventualitu smrti bez väčšieho strachu či zúfalstva. Iní môžu zvoliť tzv. pasívnu stratégiu, kedy ostávajú závislí na druhých, spoliehajú sa na nich viac než na seba. Upadajú do svojho vnútorného sveta, zatvárajú sa pred tým vonkajším. Nie neobvyklá je aj stratégia hostility, kedy je človek nahnevaný na druhých, viní ich za svoje neúspechy a môže byť voči druhým až agresívny. Aby sa predišlo apatií a opúšťaniu sa v neskorej starobe, je dôležité udržiavať si obľúbené aktivity, vyrovnávať ich s dostatočným oddychom, byť ako-tak otvorený novým veciam, udržiavať sociálne vzťahy, byť hodnotným členom rodiny (napr. pri výchove vnúčat, pravnúčat – tráviť s nimi čas, predať im svoje múdrosti). Významnú rolu tu zohrávajú vlastnosti človeka, nie je to len otázka veku. Skúste, Janka, porozmýšľať, aké sú silné povahové vlastnosti vašej mami, kde by ste ju mohli akoby ťahať do aktívneho prístupu v živote. Pokiaľ si trúfate, naznačte Vašej mame, že sa s Vami môže rozprávať aj o téme smrti (ale iba v prípade, že vy sama ste s touto témou vyrovnaná) – predpokladám, že je to otázka, ktorou sa Vaša mama vnútorne zapodieva a je možné, že potrebuje o smrti hovoriť – aj to je forma vyrovnávania sa s poslednou fázou života. Pokiaľ máte pocit, že sa Vám to nedarí, nebojte sa vyhľadať i psychiatrickú pomoc (najlepšie pomoc odborníkov z oblasti gerontopsychiatrie) – môžete si dohodnúť konzultáciu aj bez vašej mami. Skonzultujte s nimi Vašu rodinnú situáciu, popíšte im zmeny u Vašej mami, ktoré za posledné obdobie vnímate a verím tomu, že Vás dokážu nasmerovať ako čo najlepšie zvládnuť aktuálnu situáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *