loading

Dedičské právo

Dedičstvo a problematika v súvislosti s dedičským právom je upravená v občianskom zákonníku. Nielen o právach a povinnostiach dedičov, ale aj o možnostiach spísania poslednej vôle a vydedenia, aj o dedičských sporoch.

 

 

 

dedič

Kto je dedič

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva Čas smrti poručiteľa ... Čítať
dlhy poručiteľa

Dlhy poručiteľa

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva Čas smrti ... Čítať
odmietnutie dedičstva

Prijatie a odmietnutie dedičstva

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva Čas smrti poručiteľa Čas ... Čítať
dedičstvo

Neprevoditeľnosť dedičského práva

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Čas smrti poručiteľa ... Čítať
čas

Čas smrti poručiteľa

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva ... Čítať
dedičstvo

Čas nadobudnutia dedičstva

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva ... Čítať
vydedenie

Vydedenie a dôvody na vydedenie

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva ... Čítať
dedič

Nespôsobilý dedič

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva ... Čítať
dedenie

Skupiny dedičov – dedenie podľa zákona

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva ... Čítať
dedicstvo

Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory

Súvisiace články Dedenie Ako napísať závet Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva Čas smrti poručiteľa Čas nadobudnutia dedičstva Vydedenie ... Čítať
zmluva

Ako napísať závet

Súvisiace články Dedenie Rozdelenie dedičstva a s tým súvisiace spory Kto je dedič Dlhy poručiteľa Prijatie a odmietnutie dedičstva Práva, ktoré smrťou nezanikajú, ani sa nededia Neprevoditeľnosť dedičského práva Čas smrti poručiteľa ... Čítať