Dedičské právo

Dedičstvo a problematika v súvislosti s dedičským právom je upravená v občianskom zákonníku. Nielen o právach a povinnostiach dedičov, ale aj o možnostiach spísania poslednej vôle a vydedenia, aj o dedičských sporoch.