JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Nezávislý mediátor

mediačná kancelária BISKUPIČ & CO., registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

mediator

Mediátor WIPO

registrovaný Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO arbitration and mediation center)

wipo

Sprostredkovateľ pre kolektívne spory

registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

ministerstvo práce

Lektor programu „Mediátor“

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania

univerzita komenského

Publikačná činnosť

podnikajte.sk, odborný portál pre podnikateľov

wolterskluwer.com, vydavateľstvo pre odborné témy

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr.)

Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta (JUDr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, osvedčenie mediátor

Jazyk 

Slovenský (Český), Anglický

Účasť na projektoch a predošlé pôsobenie

Slovenská inovačná a energetická agentúra, vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia, metodik

Ministerstvo vnútra SR, právny expert, projekt pomoci obetiam trestných činov

Ministerstvo hospodárstva SR, analytická činnosť – oblasť trhového dohľadu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, právny expert – zákon o kurzarbeite

Ministerstvo spravodlivosti SR, konzultant – príprava vzdelávacieho programu pre sudcov a mediátorov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, lektor pre právnu oblasť – projekt Bezplatné dlhové poradenstvo

 

mediator