KONTAKT

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA

  Kancelária /Aston Business Hotel/

  Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

  Slovensko

  Poskytnutie služieb mimo Bratislavy po dohode

  Online mediácia v rámci celej SR 

  PRÁVNE INFORMÁCIE

  Daňové a evidenčné informácie

  JUDr. Martin Biskupič, mediátor

  IČO: 30868459 

  DIČ: 1077207901

  Fakturačná a poštová adresa

  Bodrocká 17, 821 07 Bratislava

  Adresa mediačnej kancelárie

  Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

  Mediátor zapísaný v registri mediátorov
  vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1811

  mediator