Kontakt

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA 
JUDR. MARTIN BISKUPIČ

Bajkalská 22, Bratislava
Aston Business Hotel

+421 908 112 799
mediator@martinbiskupic.sk


Mediátor zapísaný v registri mediátorov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1811

IČO: 30868459 ~ DIČ: 1077207901

Fakturačná a poštová adresa:
Bodrocká 17, 821 07 Bratislava


PARKOVANIE

Parkovanie na parkovisku Hotela Aston 2 hodiny zdarma pre klientov mediačnej kancelárie

Vjazd na parkovisko z Trenčianskej ulice