Naše služby ONLINE v rámci celej SR

  Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa zásad ochrany osobných údajov

  PRÁVNE INFORMÁCIE

  Daňové a evidenčné informácie

  JUDr. Martin Biskupič, mediátor

  IČO: 30868459 

  DIČ: 1077207901

  Fakturačná a poštová adresa

  Bodrocká 17, 821 07 Bratislava

  Adresa mediačnej kancelárie

  Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

  Mediátor zapísaný v registri mediátorov
  vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1811

  mediator