MEDIÁTOR

Mimosúdne Riešenie Sporov

Martin Biskupič

V MÉDIÁCH

Viac…

mediator

BLOG

Viac…

vlog

VIDEO BLOG

Viac…

poradňa

PORADŇA

Viac…

MEDIAČNÉ SLUŽBY

Ako Vám Môžeme Pomocť?

stretnutie s mediátorom

Mediačné Služby

_

Mediácia je proces vedený mediátorom podľa zákona o mediácii, výsledkom ktorého má byť zmier strán sporu.

Oslovenie Protistrany

_

Ak strana sporu odmieta komunikovať, mediátor s návrh na začatie mediácie oslovuje priamo protistranu.

odmietnutie dedičstva
konzultácie

Sprostredkovanie Kolektívnych Sporov

_

Výkon činnosti sprostredkovateľa podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Mediačný Audit

_

Preskúmanie a zhodnotenie možností mimosúdneho riešenia formou mediácie v prípade zmluvných a mimozmluvných záväzkov a pohľadávok objednávateľa.

audit

Profesionálne služby

Náš Tím

SPOLUPRÁCA
_

Spolupráca & Partneri

 

podnikajte
simars
najpravo
poradňa mediátora
wolters
LogoMSSR

    Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa zásad ochrany osobných údajov