mediator

Bratislava, Slovenská Republika

MEDIÁTOR

 

Mimosúdne riešenie právnych sporov formou mediácie. Mediačné konanie vedie mediátor ako nezávislá a nestranná osoba, v súlade so zákonom o mediácii. Vytvára tak vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

Mediačná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je záväzná a za splnenia formálnych požiadaviek aj priamo vykonateľná.

Kontaktujte nás, aby ste sa dozvedeli o možnostiach mediácie viac, a tak mali možnosť zvážiť účasť.

OBLASTI MEDIÁCIE


Ďalšie civilné spory

Mediáciou je možné riešiť všetky spory, ktorá vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane cezhraničných sporov

mediátor biskupič

V MÉDIÁCH

Viac…

mediácia

BLOG

Viac…

vlog o mediácii

VIDEO BLOG

Viac…

mediačná poradňa

PORADŇA

Viac…

MEDIAČNÝ TÍM

MEDIÁTORI a ďalší ODBORNÍCI


SPOLUPRÁCA
_

Spolupráca & Partneri

 

podnikajte
immigration
najpravo
poradňa mediátora
mediacia
hovor.me

KONTAKT

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA

    Kancelária /Aston Business Hotel/

    Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

    Slovensko

    Poskytnutie služieb mimo Bratislavy po dohode

    Online mediácia v rámci celej SR