Striedavá starostlivosť alebo výlučná starostlivosť o dieťa po rozvode/rozchode

 

PhDr. Erika Tkáčová, súdny znalec a klinický psychológ, približuje psychologické aspekty výlučnej a striedavej starostlivosti na psychiku dieťaťa, možnosti dosiahnutia dohody rodičov pre uľahčenie situácie, ako aj rozdiel práce psychológa s rodinou v rámci terapeutického prístupu a súdnoznaleckého posúdenia.

Rozvod manželstva z pohľadu mediátora

 

Rozvod manželstva je čoraz častejšou súčasťou našej spoločnosti. V stručnom zhrnutí sa dozviete, čo Vás v rámci rozvodového konania čaká, aký postup je vhodné zvoliť, na koho sa obrátiť a ako rozvod urýchliť a uľahčiť.

Martin Biskupič, mediátor – Bratislava

 

JUDr. Martin Biskupič je právnik a mediátor, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o mediácii. V rámci tejto činnosti má ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ komunikácie medzi sporovými stranami vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje záujem strán sporu.

Rozvod manželstva z pohľadu psychológa

 

Psychologička PhDr. Erika Tkáčová vysvetlí, čo manželia cítia pri rozvode, akými fázami prechádzajú, ako aj na koho sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc v rámci rozvodu a potreby nastavenia ďalšieho (najmä rodičovského) vzťahu.

Erika Tkáčová, psychológ – Bratislava

 

PhDr. Erika Tkáčová vyštudovala odbor Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako klinický psychológ v rámci svojho privátneho Pracoviska klinickej a dopravnej psychológie, kde sa venuje najmä individuálnemu a párovemu poradenstvu, pomoci klientom pri zvládaní životných a vzťahových kríz či rozchodov a rozvodov.