KONZULTANTPRÍPADY S PRVKAMI NÁSILIA

Miroslav Schlesinger je odborníkom v oblasti prevencie kriminality, ktorý súčasne pôsobí v mentoringu, koučingu a taktiež ako motivátor. Je autorom viac než dvadsiatich knižných publikácií.

Vyštudoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a následne sa venoval štúdiu Gestaltpedagogiky, mentoringu a koučingu. Veľkú časť svojho  profesionálneho života venuje psychológii, liečebnej pedagogike, diagnostike kresby, analýze rukopisu a programom na rozvoj osobnosti. V rámci práce sa riadi aj Etickým kódexom a štandardami Medzinárodnej federácie koučov (ICF – International Coach Federation).

icf
schlesinger
KONZULTANT

Bc. Miroslav Schlesinger

Viac než dvadsať rokov pôsobí v pomáhajúcich profesiách, pričom sa venuje všetkým vekovým skupinám. Pôsobil ako odborný poradca v samospráve, v súkromnom, ale aj v treťom sektore. Aktuálne je tiež čestným riaditeľom – zakladateľom mimovládnej organizácie Spoločne proti kriminalite, ktorá patrí v oblasti prevencie kriminality medzi najúspešnejšie organizácie na Slovensku. Ašpiroval aj na pozíciu súdneho znalca v oblasti písmoznalectvo – ručné písmo.

wiki
KONZULTANT

V MÉDIÁCH