KONZULTANTPRÍPADY S PRVKAMI NÁSILIA

Miroslav Schlesinger je odborníkom v oblasti prevencie kriminality, ktorý súčasne pôsobí v mentoringu, koučingu a taktiež ako motivátor. Je autorom viac než dvadsiatich knižných publikácií.

Vyštudoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a následne sa venoval štúdiu Gestaltpedagogiky, mentoringu a koučingu. Veľkú časť svojho  profesionálneho života venuje psychológii, liečebnej pedagogike, diagnostike kresby, analýze rukopisu a programom na rozvoj osobnosti. V rámci práce sa riadi aj Etickým kódexom a štandardami Medzinárodnej federácie koučov (ICF – International Coach Federation).

icf
schlesinger
KONZULTANT

Mgr. Miroslav Schlesinger

Viac než dvadsať rokov pôsobí v pomáhajúcich profesiách, pričom sa venuje všetkým vekovým skupinám. Pôsobil ako odborný poradca v samospráve, v súkromnom, ale aj v treťom sektore. Aktuálne je tiež čestným riaditeľom – zakladateľom mimovládnej organizácie Spoločne proti kriminalite, ktorá patrí v oblasti prevencie kriminality medzi najúspešnejšie organizácie na Slovensku. Ašpiroval aj na pozíciu súdneho znalca v oblasti písmoznalectvo – ručné písmo.

wiki
KONZULTANT

V MÉDIÁCH

3.10.2021

 

Proti zlu nemožno bojovať, ale možno nad ním víťaziť dobrom. To je jedna z mnohých skúseností, o ktoré sa v relácii Medzi nebom a zemou podelil hosť Miroslav Schlesinger.

schlesinger
lux

17.8.2021

 

O manželských krízach a možnostiach riešenia hovorili Miroslav Schlesinger a Martin Biskupič s Máriou Babinskou pre Rádio Regina.

radio regina

01.07.2021

 

Miroslav Schlesinger sa pre indexmag.sk vyjadruje, ako sa chrániť pred podvodnými telefonátmi a neprísť o stovky eur.

31.3.2021

 

Prečo veľa mladých ľudí stále ostáva bývať u svojich rodičov? Aký vplyv to má na mladých, ale aj na rodičov? A za akých okolností sme prinútení bývať s rodičmi? Odpovede sa snažili nájsť v Téme Rádia_FM. Problém môžeme hľadať aj v generácii a výchove, ako hovorí mentálny kouč Miroslav Schlesinger.

 

radio fm

17.2.2021

 

Predátori si pri deťoch neodpustia vulgárne sexuálne poznámky. Obete hľadajú na sociálnych sieťach. Rozhovor refresher.sk s Miroslavom Schlesingerom.

refresher

27.7.2020

 

Čo nepríjemné nás môže postretnúť počas leta? Bezpečnosť na cestách, v domácnosti, riziká vzťahov a zoznamovania sa, sexuálne obťažovanie a násilie, nebezpečenstvá cestovania a dovolenkovania… Mária Babinská sa zhovára s Miroslavom Schlesingerom, odborníkom v oblasti prevencie kriminality z Ministerstva vnútra SR a súdnou znalkyňou a klinickou psychologičkou Erikou Tkáčovou.

radio regina

13.10.2016

 

Mesto poskytne spoluprácu v oblasti prevencie kriminality. Odborné poradenstvo a ďalšie aktivity v oblasti prevencie kriminality poskytne stredným školám v Trenčianskom kraji mesto Bánovce nad Bebravou – Miroslav Schlesinger.