Žiadosť o zaslanie výzvy na mediáciu

 

Máte záujem o riešenie sporu mediáciou, ale druhá strana sporu s Vami nekomunikuje? Požiadajte mediátora, aby druhú stranu oficiálne oslovil s Vašim návrhom na riešenie formou mediácie.

_
mediator

Postup oslovenia protistrany mediátorom

_
1

Žiadosť

Zašlite nám žiadosť o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane prostredníctvom formulára nižšie alebo emailom na mediator@martinbiskupic.sk.
2

Spätná väzba

Bezodkladne Vás budeme kontaktovať ohľadne dojednania podrobností.
3

Odsúhlasenie

Výzva protistrane bude zaslaná až po Vašom záväznom potvrdení a úhrade jednorazového poplatku.
4

Úspešnosť oslovenia

Ak Vaša protistrana bude s mediáciou súhlasiť, budú dojednané podrobnosti Dohody o začatí mediácie. Ak protistrana s mediáciou súhlasiť nebude alebo nebude na výzvu reagovať, obdržíte záverečnú správu o neúspešnom pokuse o začatí mediácie, použiteľnú pre právne účely.
140/ks
Výzva
na mediáciu

Jednorazový poplatok, v cene ktorého je zaslanie výzvy na mediáciu protistrane a dojednanie podmienok mediácie, príp. vypracovanie záverečnej správy v prípade neúspešnej iniciácie mediácie. 

Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa zásad ochrany osobných údajov