ŽIADOSŤ o zaslanie

VÝZVY NA MEDIÁCIU

 

 

Máte záujem o riešenie sporu mediáciou, ale druhá strana sporu s Vami nekomunikuje? Požiadajte mediátora, aby druhú stranu oficiálne oslovil s Vašou žiadosťou o mimosúdne riešenie.

 

  1. zašlite nám žiadosť prostredníctvom formulára nižšie
  2. bezodkladne Vás budeme kontaktovať ohľadne dojednania podrobností
  3. výzva protistrane bude zaslaná až po Vašom záväznom potvrdení a úhrade zálohovej faktúry na sumu 49,- €, ako jednorazového poplatku
  4. ak Vaša protistrana bude s mediáciou súhlasiť, naša mediačná kancelária dojedná podrobnosti Dohody o začatí mediácie
  5. ak protistrana súhlasiť s mediáciou nebude alebo nebude na našu výzvu reagovať, obrdžíte záverečnú správu o neúspešnej iniciácii mediácie, použiteľnú pre právne účely
_