Aktívne počúvanie

aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie v mediačnom konaní

Keď hovoríme o mediačnom konaní, často zdôrazňujeme význam komunikácie a vzájomného porozumenia. Základným kameňom úspešnej mediácie je aktívne počúvanie, ktoré pomáha nielen lepšie chápať účastníkov, ale aj podporuje vytváranie mostov medzi protichodnými názormi a záujmami.

Čo je aktívne počúvanie?

Aktívne počúvanie je proces, pri ktorom poslucháč venuje plnú pozornosť rečníkovi, snaží sa chápať jeho emócie, myšlienky a zámer, a následne poskytuje spätnú väzbu, ktorá potvrdzuje, že bol pochopený správne. Táto technika zahrňuje verbálne i neverbálne reakcie, ako sú prikyvovanie hlavou, očný kontakt a parafrázovanie toho, čo bolo povedané.

Okrem toho, že mediátor využíva techniku aktívneho počúvania pre pochopenie podstaty rozporu, podporuje aj strany sporu v aktívnom počúvaní navzájom.

Ako aktívne počúvanie podporuje mediačné konanie?

  • Vytvára dôveru a rešpekt: Keď si účastníci uvedomia, že sú vypočutí, cítia, že ich účasť na mediačnom procese nie je zbytočná a dôverujú mediátorovi aj samotnému procesu.
  • Identifikácia skutočných problémov: Aktívnym počúvaním môže mediátor identifikovať koreň problému a nie len jeho povrchné prejavy.
  • Podpora empatie: Keď ľudia pocítia, že sú počúvaní, sú viac naklonení vypočuť aj druhú stranu. Aktívne počúvanie tým pádom môže viesť k väčšej empatii medzi účastníkmi mediácie.
  • Predchádzanie nedorozumeniam: Aktívne počúvanie a následné parafrázovanie pomáha vylúčiť nedorozumenia vznikajúce pri komunikácii.
  • Podpora konštruktívnej komunikácie: Keď sa účastníci cítia vypočutí, sú menej pravdepodobné, že budú reagovať defenzívne alebo agresívne.

Techniky aktívneho počúvania v mediačnom konaní

  • Parafrázovanie: Opakovanie informácií vlastnými slovami, čím sa potvrdzuje správne porozumenie.
  • Kladenie otázok: Pomáha objasniť nejasnosti a získavať ďalšie informácie.
  • Odpovede zamerané na emócie: Uznanie a pomenovanie emócií môže pomôcť účastníkom lepšie sa vyrovnať s ich pocitmi.
  • Aktívna pozornosť: Plná fyzická aj duševná prítomnosť, podporovaná neverbálnymi prejavmi (prikyvovanie, očný kontakt, prejavy pochopenia).

Aktívne počúvanie je nevyhnutným nástrojom v rukách mediátora. Je to kľúč k vytváraniu mostov medzi ľuďmi a ich rôznymi perspektívami. V prostredí, kde je konflikt a nedorozumenie, môže byť aktívne počúvanie svetlom, ktoré vedie k vzájomnému porozumeniu a zmiereniu.