Kategória: Odborné články

Pripravili sme ďalší zo série článkov v rámci zvyšovania povedomia o mediácií. V článku detailne porovnávame Mediáciu a Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Napriek podobnosti sa tieto dva inštitúty odlišujú, pričom tento rozdiel by mali poznať najmä predajcovia a poskytovatelia služieb. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Hlavne v menších obciach to býva tak, že sa obyvatelia obracajú v prvom rade na starostu, ak sú so susedom problémy. Starosta vždy pôsobil pre obyvateľov ako autorita, preto často postačoval dohovor. Možnosť obrátiť sa s problémom na obec vychádza ale aj priamo zo zákona. Občiansky zákonník hovorí, že “ak došlo k…

20. decembra 2018 bol Valným zhromaždením Organizácie spojených národov schválený dohovor týkajúci sa medzinárodných mediačných dohôd v obchodných sporoch. Tento dohovor (The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation) bol vypracovaný Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo a bude slávnostne podpísaný v Singapure 9. augusta 2019. Doterajším problémom v…

Spísanie závetu, označovaného tiež ako posledná vôľa alebo testament, je spôsob, ako počas života rozhodnúť o svojom majetku pre prípad smrti a tiež účinná prevencia  budúcich dedičských sporov. Spísanie závetu paradoxne často spory vyvolá. Akým spôsobom platne závet napísať? Zákonná úprava dedenia, vrátane formálnych požiadaviek na spísanie závetu, je v siedmej časti…

Príspevok o najnovšej judikatúre Najvyššieho súdu SR k povinnostiam predávajúceho a právam spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie publikovaný portálom podnikajte.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Záujem maloletého dieťaťa je stavaný do popredia. Či už v rámci výkonu rodičovských práv a povinností, v rámci výchovy, potrieb a vzdelania dieťaťa, pri úprave styku s dieťaťom, aj v ďalších oblastiach. Čo je v záujme maloletého dieťaťa je zo subjektívneho pohľadu náročné zhodnotiť. Je to o to náročnejšie, že súdy v…

Ak výživné na dieťa nie je riadne platené, štát poskytne náhradu. Aké sú podmienky a obmedzenia pre poskytnutie náhradného výživného? Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom upravuje poskytovanie náhradného výživného na nezaopatrené dieťa. Náhradné výživné ale nie je poskytnuté na každé dieťa a nie v plnej výške. Tlačivo – žiadosť…

Rodič má voči svojmu dieťaťu nielen povinnosti, ale má ako rodič aj práva, ktoré často bývajú v čase rozchodu s partnerom predmetom sporu. Rovnaké rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia v rovnakom rozsahu. Nebýva úplne pravdou, ak napríklad jeden rodič upiera druhému právo zasahovať do výchovy dieťaťa iba z dôvodu, že…

Členovia rodiny si majú navzájom podľa možností a schopností pomáhať. Aké vyživovacie povinnosti existujú, okrem výživného pre dieťa? Výživné sa ľudovo nazýva alimenty. Nezriedka býva predmetom rodinných sporov práve potreba vzájomnej finančnej pomoci. Zákon o rodine pozná okrem štandardného výživného na dieťa, aj ďalšie druhy výživného. Napríklad príspevok pre rozvedeného manžela, výživné…

Ako to, že jeden mediátor rieši iba trestné veci a jeho služby sú zadarmo, zatiaľ čo iný rieši všetko, okrem trestných konaní a navyše za svoje služby účtuje poplatky? Dôvodom je, že sú dva typy mediátorov. Jedným je Mediátor, podnikateľ, ktorý svoju činnosť vykonáva podľa zákona o mediácii. Druhým je Probačný a…