Práva a povinnosti v súvislosti s občianskym preukazom

obciansky preukaz

V rámci článku pre online magazín podnikajte.sk sme priniesli stručný súhrn práv a povinností spájajúcich sa s občianskym preukazom.