Právne prostriedky zabezpečenia pohľadávok

pohľadávky

Téme zabezpečenia pohľadávok a rozboru jednotlivých zabezpečovacích právnych inštitútov sme sa venovali v článku pre online magazín podnikajte.sk.