Negatívne vplyvy rodičovského sporu na dieťa

rodičovský spor

V marcovom časopise Manažment školy v praxi vydavateľstva Wolters Kluwer SR s.r.o. nájdete príspevok o negatívnych vplyvoch rodičovského sporu na dieťa a možnosti škôl a školských zariadení v rámci prevencie a pomoci pri odstraňovaní týchto negatívnych vplyvov.

Článok nájdete aj online na webovom portáli direktor.sk.

wolters