Základné povinnosti mediátora voči spotrebiteľovi

spotrebiteľ mediátor

Mediátor má nielen osobitné povinnosti, v prípade ak rieši spotrebiteľský spor. Ako každý podnikateľ má osobitné povinnosti aj voči svojim klientom, ktorí sú v postavení spotrebiteľa. Viac v článku uverejnenom portálom najpravo.sk Základné povinnosti mediátora voči spotrebiteľovi

najpravo