Spotrebiteľské zmluvy – neprijateľné zmluvné podmienky

neprijatelne zmluvne podmienky

Okrem riešenia existujúcich sporov nám záleží aj na prevencii vzniku sporov, najmä zvyšovaním povedomia o problematických bodoch nášho právneho poriadku.

Medzi problematickú časť práva patrí aj legislatíva ochrany spotrebiteľa v súvislosti s neprijateľnosťou zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Základné povedomie o tejto problematike je potrebné nielen pre predajcov, ale aj pre samotných zákazníkov – spotrebiteľov.

O neprijateľných zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa dočítate v článku pre online magazín podnikajte.sk.