Kto sa považuje za spotrebiteľa

spotrebiteľ

Zákonná definícia spotrebiteľa je vo svojej podstate zrozumiteľná. Napriek tomu v praxi sa často najmä v u laikov definícia spotrebiteľa nesprávne aplikuje.

 

Nielen pre spotrebiteľov sme pripravili odborný článok pre online podnikateľský magazín podnikajte.sk.

podnikajte