Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov c/a mediácia

mediacia

Pripravili sme ďalší zo série článkov v rámci zvyšovania povedomia o mediácií. V článku detailne porovnávame Mediáciu a Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Napriek podobnosti sa tieto dva inštitúty odlišujú, pričom tento rozdiel by mali poznať najmä predajcovia a poskytovatelia služieb.