Vplyv začatej mediácie na plynutie lehoty na vyporiadanie BSM

premlčanie

Cieľom príspevku zverejneného portálom najpravo.sk bolo poukázať na často vyskytujúci sa chybný výklad ustanovení Zákona o mediácii v súvislosti s plynutím lehoty na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Napriek všeobecnej ochrane účastníkov mediácie v rámci prerušenia plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, nemožno tieto účinky aplikovať na trojročnú lehotu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Viac sa dočítate v článku.

najpravo