Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní BSM

bsm

V právnej teórii aj v právnej praxi je odborná polemika o možnosti predbežnej dohody o vyporiadaní BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Zatiaľ čo jedna časť právnikov Zmluvu o budúcej dohode o vyporiadaní BSM pripúšťa, druhá časť právnikov tento inštitút odmieta. Rovnako rozporné sú aj samotné rozhodnutia súdov.

Odborným článkom pre portál najpravo.sk sme chceli problematiku priblížiť.

najpravo