Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými je osobitným inštitútom k vyživovacej povinnosti rodičov k deťom a vyživovacej povinnosti detí k rodičom. Z názvu „medzi ostatnými príbuznými“ vyplýva, že pôjde o situácie, kedy neprichádza do úvahy výživné na dieťa a na rodiča. Spravidla pôjde o výživné na starého rodiča a výživné na vnukov.

Toto výživné sa tak bude vzťahovať na príbuzných v priamom rade na druhom a ďalšom stupni.

Nevyhnutná potreba

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými prichádza do úvahy, len ak existuje nevyhnutná potreba. A teda ak je potrebné zabezpečiť základné potreby na život. Nemožno sa teda domáhať príspevku na primeranú výživu.

Platí pravidlo, že povinnosť potomkov prispieť na výživu predchádza povinnosť predkov. A zároveň, prednostne musia plniť vyživovaciu povinnosť bližší príbuzní, a až keď oni nemôžu, prichádzajú na rad vzdialenejší príbuzní.

Spoluúčasť na príspevku na výživu

Platí, že všetci príbuzní na rovnakom stupni plnia povinnosť prispieť na výživu v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.

Aj v rámci vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými platia všeobecné ustanovenia o výživnom.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zanechajte nám rýchlu správu, budeme Vás kontaktovať.