Výpoveď v skúšobnej dobe od zamestnávateľa

pravna poradňa

Otázka:

Dobry den, v novemrbri som nastupil do prace. Mal som skusobnu dobu na tri mesiace. od 10 janura som bol PN a teraz ked som znova nastupil, zamestnavatel mi oznamil, ze so mnou konci. dal mi nejaky papier, ze koncim v skusobnej dobe, ale ta uplynula koncom januara, a preto by ma asi nemal iba tak vyhodit ale musel by mat dovod. viete mi poradit prosim?

Odpoveď:

Dobrý deň, podľa Vášho popisu ste nedostali výpoveď, ale oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. To upravuje Zákonník práce v § 72: „(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.“

Pri tomto skončení pracovného pomeru postačuje písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru, ktoré zároveň nie je potrebné žiadnym spôsobom odôvodňovať. Čo sa týka uplynutia trojmesačnej skúšobnej doby, podľa § 45 sa táto doba predlžuje o prekážky na strane zamestnanca. A teda, ak ste boli na PN napríklad mesiac, skúšobná doba sa o mesiac predlžuje. Z toho čo ste uviedli to vyzerá, že zamestnávateľ platne skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe.

Samozrejme, ak sa domnievate, že porušil Vaše práva, máte možnosť využiť advokátske služby na zhodnotenie Vášho prípadu a v prípade, ak budete trvať na neplatnom skončení pracovného pomeru, máte možnosť navrhnúť zamestnávateľovi mediáciu, ako spôsob mimosúdne riešenia sporu, prípadne sa svojich nárokov domáhať súdnou cestou.

§ 45 Skúšobná doba: „(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. (2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. (3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. (4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.“

Ďalšie informácie o skončení pracovného pomeru nájdete TU.