Súd, facilitatívna a evaluatívna mediácia

kocka

Princíp modrej kocky

Prednedávnom sa moja trojročná dcéra na záhrade hrala s kamarátkou s drevenými kockami. Vznikla medzi nimi malá hádka o jednej kocke. Dcéra tvrdila, že kocka je šedá, jej kamarátka, že je modrá. Po krátkej výmene som mojej dcére poradil, aby si na chvíľu zložila slnečné okuliare.

Na dennom svetle a cez slnečné okuliare sa jej bledomodrá kocka javila ako šedá. „Je modrá“ uznala a pokračovali v hre.

Čo mohli dievčatá urobiť? Mohli ma požiadať, aby som povedal, ktorá má pravdu. Sudca. Potvrdil by som, že kocka je modrá a že moja dcéra sa mýli. Tá by pravdepodobne trvala na svojom a urazila by sa, lebo by nerozumela, prečo o šedej kocke hovorím, že je modrá.

Alebo som im mohol pkockaomôcť z pozície mediátora.

Keby ma oslovili s problémom s vnímaním farby kocky ako facilitatívneho mediátora, vytvoril by som im podmienky, aby pochopili, prečo jedna tvrdí to a druhá ono. Facilitatívny mediátor nemá vnášať svoj pohľad a svoje skúsenosti do obsahu sporu. Tento mediátor nemusí poznať pravdu, pokojne môže byť slepý a pravdepodobne dovedie dievčatá k riešeniu.

Možno by prišli na to, že im nezáleží na tom, či je kocka modrá alebo šedá. Ale že im záleží na tom, aby sa nehádali a aby pokračovali v hre. A preto napríklad drevenú kocku obrúsia do prírodnej farby. Trvalo by to dlhšie, ale riešenie by bolo plne v ich rukách.

Ja som im pomohol prístupom evaluatívnym. Vedel som, že kocka je modrá a že pravdepodobne je chyba vo vnímaní. Správne som predpokladal, že slnečné okuliare farbu skresľujú. Dostali rýchle riešenie, ktoré nebolo autoritatívnym rozhodnutím. Jedna uznala skutočnú farbu kocky, druhá pochopila, že slnečné okuliare skresľujú farbu a preto vzniklo nedorozumenie.

Pri tomto štýle mediátor vnáša svoje osobné skúsenosti a znalosti. Je to spôsob rýchlejší, ale naproti tomu je väčšie riziko, že riešenie bude ovplyvnené mediátorom.

Hovorí sa, že od detí sa máme čo učiť. Toto je krásny príklad pre pochopenie prístupu k riešeniu sporov a rozdielu medzi súdom, evaluatívnou a facilitatívnou mediáciou.