Spustená dotačná výzva Ministerstva spravodlivosti na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov

obeť

S účinnosťou od 10. marca 2021 môžu žiadať akreditované subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov Ministerstvo spravodlivosti SR o dotáciu vo výške 5 000 až 50 000 Eur. Ministerstvo na dotácie vyčlenilo 250 000 Eur, pričom žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať do 10. mája 2021.

Dotácia je určená na projekty týkajúce sa poskytovania všeobecnej odbornej pomoci alebo špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti. Žiadosti bude jednotlivo vyhodnocovať komisia. Základnými kritériami bude regionálne pokrytie poskytovanej odbornej pomoci a pokrytie čo možno najširšieho okruhu obetí trestných činov.

Bližšie informácie môžete nájsť na oficiálnom webe ministerstva spravodlivosti.