Škoda spôsobená mestskou časťou

mediačná poradňa

Otázka:

Dobrý deň, ako spoločenstvo vlastníkov bytového domu v jednej nemenovanej mestskej časti v Bratislave máme problém, ktorý vznikol pri prvom jarnom kosení. Pracovník s kosačkou tak nešťastne nacúval, že nám poškodil zateplenie domu. Je to potrebné opraviť, lebo tam môže začať zatekať – oprava bola predbežne nacenená na 800 – 1300 eur. Kontakt na toho pracovníka máme, dohodli sme sa, že to budeme riešiť s mestom. Nevieme ale ako, lebo pracovníčka úradu mi do telefónu povedala, že s tými koscami nič nemajú, že patria pod firmu.

Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. V prípade, ak bola spôsobená škoda na bytovom dome, ako spoločenstvo vlastníkov sa náhrady tejto škody môžete cez svojho zástupcu domáhať prostredníctvom súdu alebo mimosúdne. Vždy odporúčame vyskúšať najprv cestu zmieru – a teda mimosúdnu cestu.

Vo Vašom prípade ale bude rozhodujúce, kto je zodpovedným subjektom, od koho škodu žiadať. Odpoveď na túto otázku má čisto právny charakter a nie je možné z pozície mediátora poskytovať jednostranné právne rady.

Čo by sme odporúčali ako prvý krok (okrem prípadnej konzultácie s advokátom), je oficiálne oslovenie miestnej časti a zároveň oslovenie firmy zabezpečujúcej kosenie. Kto bude za škodu zodpovedať je viac menej závislé od ich zmluvného vzťahu. Takéto oslovenie môžete spraviť po svojej linke, prípadne môžete požiadať mediačnú kanceláriu aby zodpovedný subjekt oslovila oficiálne.

V prípade, ak zodpovedný subjekt bude mať záujem o mimosúdne riešenie a nahradenie škody, bola by tým zároveň vyriešená otázka, od koho škodu žiadať. V opačnom prípade by ste sa museli obrátiť na súd, kde by bolo Vašou povinnosťou ako žalobcu „aktívne legitimovať“ toho, kto za škodu zodpovedá.