Medzinárodný kongres o mediácii 2019 v Krakove

krakow

V dňoch 11. a 12. septembra 2019 sa v poľskom Krakove uskutoční Medzinárodný kongres o mediácii (International Congress of Mediation).

 

Kongres je organizovaný Krakovskou komorou právnych poradcov a má za cieľ vytvorenie medzinárodnej platformy pre výmenu skúseností v rámci propagácie mediácie v rámci riešenia (najmä) obchodných sporov a sporov v správnom konaní.

 

Na konferencii vystúpia rečníci nielen z domácej justičnej, právnej, akademickej a mediačnej scény, ale aj medzinárodný odborníci, vrátane právnikov z Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

 

Pre bližšie informácie navštívte webové sídlo organizátorov.