Generátor ADR doložiek k IP zmluvám

adr

WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) na svojej oficiálnej webovej stránke ponúka bezplatnú funkcionalitu – možnosť na mieru prispôsobiť a vygenerovať príslušnú zmluvnú doložku, pre prípad vzniku alebo existencie sporu, predmetom ktorého sú práva na ochranu duševného vlastníctva.

Okrem arbitrážnej doložky (v podmienkach SR rozhodcovskej doložky) a mediačnej doložky, je možné nakombinovať viacúrovňové doložky, poskytujúce širšie možnosti v rámci alternatívneho riešenia sporov.

WIPO generátor ADR doložiek