Citáty o manželstve a rozvode

citáty o manzelstve

A

„Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený s rozpadom vzťahu človeka k Bohu.“

Józef Augustyn

„Fantázia ženy je veľmi rýchla; v okamihu preskočí od obdivu k láske, od lásky k manželstvu.“

Jane Austen

„Hlavnou príčinou rozvodov je manželstvo.“

Marcel Achard

„K manželstvu potrebuješ viac ako štyri bosé nohy v posteli.“

Anglické príslovie

„Manželstvo bez detí – táto choroba začína byť dedičná.“

Alexi Andrejev

„Manželstvo je jediný zväzok, ktorý čas môže upevniť.“

Alain

„Manželstvo je vrece, v ktorom je 99 hadov a jeden úhor. Kto sa odváži strčiť do neho ruku?“

Arabské príslovie

„Manželstvo sa podobá útoku na pevnosť. Tí, čo sú dnu, by sa radi dostali von; tí, čo sú von, by sa chceli dostať dnu.“

Arabské príslovie

„Manželstvo vždy bolo jej cieľom. Bolo to jediné počestné zabezpečenie malého majetočku pre vzdelané ženy a hoci nie je isté, či prinesie šťastie, musí to byť ich najpríjemnejšia záchrana pred núdzou.“

Jane Austen

„Žena musí vedieť mlčať. Manželstvo bez mlčania je ako auto bez bŕzd.“

Charles Aznavour

B

„Často uzavrú manželstvo z rozumu dvaja idioti.“

Wieslaw Brudzinski

„V manželstve sa varuj špecializácie. Ak sa raz osvedčíš v úlohe ukrivdeného, nikdy už nedostaneš inú rolu.“

Wieslaw Brudzinski

„V manželstve býva nie raz víťazom ten, kto sa im nezdá.“

Hans Urs Von Balthasar

„Štát a cirkvi dokážu zniesť iba dve možnosti: manželstvo alebo prostitúciu a vo väčšine prípadov je im láska mimo tieto dve ohrady podozrivá.“

Heinrich Böll

„Svadbu z rozumu uzatvárajú často dvaja idioti.“

Wieslaw Brudzinski

„Prostitútky, viac ako ktorákoľvek iná profesia, pomáhajú udržať americké manželstvá pohromade.“

Brendan Behan

„Pretože cirkev nedokázala zakázať lásku, chcela ju aspoň dezinfikovať a vytvorila manželstvo.“

Charles Baudelaire

„Nikdy nezačínajte manželstvo znásilnením.“

Honoré De Balzac

„Nikde nevidím nikoho, kto by si manželstvom polepšil. Všetci moji ženatí vrstovníci sú plešatí a nespokojní.“

George Gordon Byron

„Niet harmonickejšieho manželstva ako medzi ilúziou a ignorantstvom.“

Peter Bamm

„Nevyhrážajte sa manželke rozvodom, ak jej nechcete robiť radosť.“

George Bernard Shaw

„Moderné manželstvo môžeme pochopiť len vo svetle minulosti, čo v ňom prežíva.“

Simone de Beauvoir

„Manželstvo: Stav alebo postavenie spoločenstva, ktoré sa skladá z jedného pána, z jednej panej a z dvoch otrokov, spolu z dvoch ľudí.“

Ambrose Bierce

„Manželstvo, to je ustavičný boj s obludou, ktorá všetko požiera. Tou obludou je zvyk.“

Honoré De Balzac

„Manželstvo vzniká z lásky rovnako ako ocot z vína.“

George Gordon Byron

„Manželstvo sa pozná po smrti.“

Ján Buzássy

„Manželstvo je založené na úcte, na obetiach, ktoré jeden prináša druhému.“

Honoré De Balzac

„Manželstvo je veda.“

Honoré De Balzac

„Manželstvo je spoločenstvom jedného vládcu, jednej vládkyne a dvoch nevoľníkov, čo dokopy dáva dve osoby.“

Ambrose Bierce

„Manželstvo je satirická forma lásky.“

André Brie

„Manželstvo je prístrešok, do ktorého pri každej búrke trochu zatečie.“

Buddha

„Manželstvo je niekedy ta najvýhodnejšia kariéra.“

Simone de Beauvoir

„Manželstvo je následok epidémie lásky.“

Karl Georg Büchner

„Manželstvo je inštitúcia na ochromenie pohlavného pudu.“

Gottfried Benn

„Manželstvo je banket, ktorý sa začína zákuskom.“

Tristan Bernard

„Manželstvo je ako súdny proces: jedna strana je vždy nespokojná.“

Honoré de Balzac

„Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.“

Ambrose Bierce

„Láska je veľká márnivosť, a preto musí byť najmä v manželstve v úplnom súlade s každou inou márnivosťou.“

Honoré De Balzac

„Láska je slepá. Manželstvo je ten najlepší očný lekár.“

Brigitte Bardot

„Kto chce uzavrieť manželstvo z rozumu, musí sa oženiť z lásky.“

Pearl S. Buck

„Väčšina mužov považuje manželstvo skôr za záväzok ako za lásku.“

Cyrano De Bergerac

„Veľmi často sa stáva, že dvaja naozajstní idioti uzavrú manželstvo z rozumu.“

Wieslaw Brudzinski

„Vina muža na nešťastnom manželstve je relatívna, ženy absolútna.“

Giovan Battista Filippo Basile

„Zo všetkých vážnych vecí je manželstvo najsmiešnejšie.“

Pierre-Augustin de Beaumarchais

C

„Rozvodový spor nie je v skutočnosti sporom o rozvod. Je to spor o opätovný sobáš.“

Gilbert Keith Chesterton

„Zamilovaná žena radšej obetuje svoju dobrú povesť, ako svoje ideály o milencovi.“

Samuel Taylor Coleridge

„Žena je obchodnícky založená. Ideály, ktoré darovala mužovi pred svadbou, si v manželstve vyinkasuje naspäť.“

Ramón de Campoamor

„Zrejmým dôsledkom ľahkomyseľného rozvode je ľahkomyseľné manželstvo. Ak sa budú ľudia môcť dať bezdôvodne rozviesť, bude sa im zdať tým ľahšie sa bezdôvodne spojiť.“

Philip Stanhope Chesterfield

„Vo veci manželstva je čestné len to, čo je rozumné a zaujímavé len to, čo je nerozumné. Všetko ostatné je iba podlá vypočítavosť.“

Nicolas Chamfort

„Veľkou otázkou v manželstve je, či je možné udržať lásku prí živote konzervami.“

Maurice Chevalier

„V spore medzi manželstvom a staromládenectvom platí toto: „Nech zvolíš, čo zvolíš, budeš to ľutovať“.“

Nicolas Chamfort

„Robiť z jednej facky otázku rozvodu, je to isté, ako ničiť život vzdelaného človeka preto, že buchol dverami.“

Gilbert Keith Chesterton

„Nič nie je v manželstve príjemnejšie, ako v objatí svojej ženy spomínať na predchádzajúce lásky.“

Paul Cézanne

„Manželstvo prichádza po láske, ako dym po plameni.“

Nicolas Chamfort

„Manželstvo je štep – niekedy sa ujme, inokedy nie.“

Bernard z Clairvaux

„Manželstvo je skrotená láska.“

Alejandro Casona

„Manželstvo je hrobom neistoty, istota je hrobom lásky.“

François-René de Chateaubriand

„Manželstvo aj celibát majú svoje nevýhody: uprednostníme to, ktorého nevýhody nie sú nenapraviteľné.“

Nicolas Chamfort

„Manželstvá nie sú ako si dohodneme, ale jak dopadnú.“

Maurice Chevalier

„Malý kontrast v povahách je nevyhnutný pre šťastné manželstvo.“

Samuel Taylor Coleridge

„Láska je slepá, ale manželstvo jej vráti zrak.“

Georges Courteline

„Je síce pravda, že mnoho mužov nenájde v manželstve vždy to, čo očakávali. Na druhej strane je však pravda, že ich tam našťastie čaká aj to, čo si zaslúžia.“

Charlie Chaplin

„Je odvekým zákonom, že každý muž sa musí chytiť do pasce manželstva, prilákaný vlastnou zmyselnosťou, žiadostivosťou, lakomstvom, peniazmi, strachom, lenivosťou, alebo čímkoľvek iným, ale chytiť sa. A žiadny muž sa nikdy neožení rád so svojou milenkou.“

James Clavell

„Dvorenie je v porovnaní s manželstvom ako veľmi vtipná predohra v porovnaní s veľmi nudnou hrou.“

William Congreve

D

„Človek sa musí ženiť tak, aby pre neho manželstvo nebolo lákavým dobrodružstvom, ale šťastnou náhodou.“

Diofanés

„Z veľkej lásky zostávajú dobré priateľstvá, nie dobré manželstvá.“

James Dewar

„Múdra žena je tá, ktorá dokáže postrčiť koleso manželstva, keď uviazne na mŕtvom bode.“

Jakub Deml

„Manželstvo je prevažne zauzlením milostnej zápletky, nie jej rozuzlením.“

Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov

„Je potrebné, aby muži v manželstve prejavovali viac lásky a ženy viac rozumu.“

Charles Pinot Duclos

E

„Hádky slúžia v manželstve k tomu, aby si mohol jeden od druhého na chvíľu odpočinúť.“

Johannes Eckhart

„Mnohé manželstvá sú stavom, v ktorom dvaja ľudia nemôžu dlhší čas vydržať ani jeden s druhým, ani jeden bez druhého.“

Marie von Ebner-Eschenbach

„Manželstvo neraz býva nikdy sa nekončiacou zákopovou vojnou, kde sa nepohŕda nijakými zbraňami. Imúnny nemusí byť proti nej ani génius.“

Albert Einstein

„Manželstvo je ten stav dokonalosti, po ktorej láska túži, hoci nemá najmenšieho poňatia o čo ide.“

Ralph Waldo Emerson

„Manželstvo je otroctvo v kultúrnom rúchu a odporuje ľudskej prirodzenosti.“

Albert Einstein

„Keď muž má úrad a žena rozum, vtedy existuje dobré manželstvo.“

Marie von Ebner-Eschenbach

„Keby sme poznali vnútorný príbeh zlých manželstiev, ktoré sa nájdu vo vysokej spoločnosti, ukázalo by sa, že muž a žena urobili jeden druhého nešťastným väčšinou preto, lebo nemali čo robiť.“

József Von Eötvös

F

„Ak vdova hlasito protestuje proti druhému manželstvu, určite si už vybrala nielen muža, ale možno aj deň svadby.“

Henry Fielding

„Tí, čo uzatvárajú manželstvo tam, kde nemilujú, budú milovať tam, kde neuzavrú manželstvo.“

Thomas Fuller

„V manželstve pochádza scenár a réžia od muža, dialógy a zvuk od ženy.“

Federico Fellini

„V dobrom manželstve vyžaduje jeden od druhého málo. V krásnom sa všetko dáva a prijíma.“

Benjamin Franklin

„Tam, kde je manželstvo bez lásky, tam bude láska bez manželstva.“

Benjamin Franklin

„Tak, ako je v jednom zrnku prachu celý vesmír, tak môže človek v jednom manželstve prežiť krásu všetkých žien.“

Ľubomír Feldek

„Prvé manželstvo je ako mliečny zub – musí von.“

Francúzske príslovie

„Pred manželstvom je treba mať oči dokorán otvorené, po ňom ich radšej zavrieť.“

Benjamin Franklin

„Nie sú nešťastné manželstvá, sú nešťastní ľudia a manželstvo ich len ukazuje.“

Harry Emerson Fosdick

„Manželstvo nie je happy end, to je len začiatok.“

Federico Fellini

„Manželstvo je spojenie muža a ženy a spoluúčasť v celom živote, zdieľanie božského aj ľudského zákona.“

Quintus Horatius Flaccus

„Manželstvo je loď, ktorá sa často plaví rozbúreným morom, na ktorej je viac cenené umenie ženy kormidelníci ako muža kapitána.“

Gustav Freytag

„Manželstvo je hranol, ktorý rozkladá radost na tisíce drobných starostí.“

Ivan Fontana

„Manželstvo je film s tým istým repertoárom. Z toho vyplýva, že by bolo treba zmeniť prinajmenšom inscenáciu.“

Federico Fellini

„Manželstvo je dohoda medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa potom už často nikdy nedohodnú.“

Oldřich Fišer

„Koalícia je manželstvo, v ktorom je žiarlivosť väčšia ako láska.“

Amintore Fanfani

„Keď vdovy hlasito protestujú proti druhému manželstvu, vždy by som sa stavil, že muž, ak nie aj deň svadby, už je bezpodmienečne vybratý.“

Henry Fielding

„Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva.“

Francois Fénelon

„Jeden dobrý manžel má hodnotu dvoch dobrých manželstiev, lebo veci majú tým väčšiu cenu, čím sú vzácnejšie.“

Benjamin Franklin

„Existuje jediný spôsob ako mať šťastné manželstvo a hneď ako naň prídem, ožením sa znova.“

Charles de Foucauld

„Čo je príčinou značného množstva rozvodov, to sa dosiaľ nevie, ale čo je príčinou značného množstva sobášov, je nevysvetliteľnou záhadou.“

Oldřich Fišer

G

„Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.“

John Goodman

„Že si ju miloval, bolo prirodzené. Že si jej sľúbil manželstvo, bola hlúposť. Ale že si dodržal slovo, to bolo šialenstvo.“

Johann Wolfgang von Goethe

„V manželstve sa treba niekedy aj hádať, lebo len tak sa navzájom o sebe niečo dozvieme.“

Johann Wolfgang von Goethe

„S nejedným mužom sa dá výborne porozumieť pred manželstvom i po ňom – len medzitým to neklape.“

Zsa Zsa Gabor

„Rozvod sa zjavuje v histórii súčasne s manželstvom, alebo azda o niekoľko týždňov neskôr.“

Johann Wolfgang von Goethe

„Najšťastnejší čas v živote hociktorého človeka je tesne po prvom rozvode.“

John Kenneth Galbraith

„Na to, aby sme niekoho zabili, je manželstvo predsa len menej isté ako smrť.“

Jean Hippolyte Giraudoux

„Manželstvo zriedkakedy býva z rozumu. Z rozumu je len rozvod.“

Sacha Guitry

„Manželstvo pôvodne znamenalo, že jeden muž predal nejakú ženu druhému. Teraz sa väčšina žien predáva sama, hoci vôbec nemajú v úmysle dodať tovar uvedený v kúpnej zmluve.“

Robert Ranke Graves

„Manželstvo nie je to posledné. Je to príležitosť k dozretiu.“

Johann Wolfgang von Goethe

„Manželstvo je ustanovizeň, na vytvorenie ktorej je jeden primálo a dvaja priveľa.“

Peter Gregor

„Manželstvo je čestným krížom dievčat.“

Bratia Goncourtovci

„Láska je poézia života, ktorá sa v manželstve mení v prózu.“

Jean Hippolyte Giraudoux

„Láska je ľahká srdečná choroba, ktorú obyčajne skoro vylieči manželstvo.“

Sacha Guitry

„Láska je ideálna, manželstvo je reálne; pliesť si reálne s ideálnym nikdy nezostáva nepotrestaným.“

Johann Wolfgang von Goethe

„Láska ide cez žalúdok. Manželstvo krkom.“

Ján Grešák

„Keby muži znášali kritiku tak dobre ako whisky, nebolo by manželstvo žiadnym problémom.“

Zsa Zsa Gabor

„Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou.“

Mahátma Gándhí

„Manželstvo je ako lotéria, nik nesmie rátať s tým, že práve on vyhrá.“

Johann Wolfgang von Goethe

H

„Dobré manželstvá sú také vzácne, že by sa mali naložiť do liehu.“

Heinrich Heine

„Všetky romantické príbehy v manželstve končia.“

Thomas Hardy

„Ten, kto má manželku, žije v manželstve. Ten, kto má družku, žije v družstve.“

Vojto Haring

„Šťastné manželstvo je také, v ktorom muž rozumie každé slovo, ktoré žena nevysloví.“

Alfred Hitchcock

„Pohlavný styk s manželkou po päťročnom manželstve by mal byť vyhlásený za krvismilstvo a trestaný väzením.“

Bohumil Hrabal

„Manželstvo v rozklade dokáže vykresať z oboch partneroch tie najhoršie vlastnosti.“

Arthur Hailey

„Manželstvo má jednu nespornú výhodu – človek v ňom môže telesne milovať, aj keď duševne nemiluje.“

Oliver Wendell Holmes

„Manželstvo kladie medze jednotlivcovi, a tým dáva istotu celku.“

Christian Friedrich Hebbel

„Manželstvo je úsilie a čin. Či ak chcete rada drobných skutkov. Alebo nehôd, nezhôd, ich riešenie a trpezlivosti.“

Miroslav Horníček

„Manželstvo je more, pre ktoré ešte nevynašli kompas.“

Heinrich Heine

„Manželstvo a rodina ako životné poslanie, stávajú sa čoraz viac prechodnými zväzkami, ktoré sa uzatvárajú a rušia ako nájomné zmluvy.“

E. W. Heine

I

„Manželstvo je kráľovstvo dvoch. Tretí tam nesmie vkročiť.“

Henrik Ibsen

„V manželstve sa vždy nudia dvaja. Ibaže ona sa nudí s ním a on bez nej.“

Iľja Iľf

„Všetky manželstvá sú šťastné. To spoločné raňajky sú na príčine všetkých neskorších problémov.“

Írske príslovie

„Sotva sme sa vymanili z područia rodičov, už sa ponáhľame do útlaku manželstva.“

Vítězslav Iver

„Manželstvo je prednáškové sieň s dvomi hlučnými rečníkmi a dvomi hluchými poslucháčmi.“

Vítězslav Iver

J

„Druhé manželstvo: triumf nádejí nad skúsenosťami.“

Samuel Johnson

„Viete, že manželstvo je ideálnou skúškou ľudskej odolnosti?“

Vlado Javorský

„Skutočná kríza v manželstve nastáva vtedy, keď sa už niet o čom hádať.“

Vlado Javorský

„Predpokladom dobrého manželstva je povolenie byť neverný.“

Carl Gustav Jung

„Pre manželstvo si vyber ženu, ktorú by si si zvolil ako priateľa, keby bola mužom.“

Joseph Joubert

„Manželstvo prináša mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žiadne radosti.“

Samuel Johnson

„Manželstvo je síce stav trvalý, ale našťastie sa aj v ňom udeľuje amnestia.“

Vlado Javorský

„Manželstvo je síce hrobom lásky, ale akým pohodlným.“

Vlado Javorský

„Ideálne manželstvo by mali uzatvárať ženy bez minulosti a muži s budúcnosťou.“

Vlado Javorský

K

„Inflácia je skvelá! Vracia tridsaťročným manželstvám mladosť. Hádajú sa o peniaze.“

Milan Kenda

„Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.“

Pavel Kosorin

„Sú aj mnohé nefunkčné koalície, napríklad manželstvo.“

Milan Kupecký

„Pred manželstvom sa domnievame, že milujeme, v manželstve sa to len učíme.“

Erich Kästner

„Manželstvo, to je spojenie dvoch osôb rozličného pohlavia k celoživotnému vzájomnému vlastnení svojich sexuálnych vlastností.“

Immanuel Kant

„Manželstvo je športový zápas, v ktorom buď obaja vyhrajú, alebo obaja prehrajú.“

Stanislav Komenda

„Manželstvo je mierové spolužitie dvoch nervových sústav.“

Emil Krotkij

„Kým začnete nadávať na manželstvo, spomeňte na menzu.“

Svatopluk Káš

„Z rôznych ankiet je známe, že v manželstve je z piatich žien nespokojných päť a z piatich mužov desať.“

František Kožík

L

„Deti sú najľúbeznejšou zárukou manželstva – zväzujú a udržiavajú puto lásky.“

Martin Luther

„V záujme dobrého manželstva si človek musí zvyknúť, že už nie je slobodný, ale nesmie si zvyknúť, že je ženatý.“

Gabriel Laub

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

Martin Luther

„Muž znáša manželstvo pre lásku k žene. Žena znáša muža pre lásku k manželstvu.“

Gabriel Laub

„Milujte svoje manželky, páni, bude to svedčiť vo váš prospech pri rozvode.“

Gabriel Laub

„Manželstvo sa možno udrží ako inštitúcia, keď prestane zasahovať do sexuálnych vzťahov.“

Gabriel Laub

„Manželstvo je jediný prípad, kedy predplatné je drahšie než jednotlivé čísla.“

Gabriel Laub

„Manželstvo – to nie je ani peklo, ani raj, ale prosto očistec.“

Abraham Lincoln

„Je na čase zrušiť inštitúciu manželstvo – nedá sa už naň vymyslieť žiadny nový vtip.“

Gabriel Laub

„Dobré manželstvo hocičo prežije, i radosť zo života.“

Gabriel Laub

M

„Ak je človek muž či žena čo len trochu lepšieho srdca a jemnejších zmyslov, nemôže pristúpiť na hocijaké manželstvo.“

André Maurois

„Milencovi býva žena vernejšia ako manželovi.“

Gabriel García Marquez

„Vydarené manželstvo je zvláštna zmiešanina lásky, priateľstva, zmyselnosti a úcty.“

André Maurois

„Všetci muži hľadajú ideálnu ženu – bohužiaľ vždy až po svadbe.“

Daphne Du Maurier

„Vrhol sa do manželstva ako do vody. Preto si vzal drevo.“

André Maurois

„Človek bez rozvodu je ako ryba bez dáždniku.“

Murphyho zákon

„V šťastnom manželstve si majú partneri vážiť vkus jeden druhého. Len v čase medových týždňov chcú sa milenci navzájom podobať.“

André Maurois

„V manželstve prihlboká vzájomná analýza vedie k nekonečným škriepkam.“

André Maurois

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“

André Maurois

„Šťastné manželstvo je najkrajší román.“

André Maurois

„Šťastné manželstvo je dlhá konverzácia, ktorá sa nám vždy vidí krátka.“

André Maurois

„Svadba je vážna záležitosť, na nej spočíva bezpečnosť rodiny a stabilita štátu. Ale autorita manželstva môže byť zachovaná jedine vtedy, keď sú mimomanželské zväzky nielen tolerované, ale i schvaľované.“

William Somerset Maugham

„So zákulisím v divadle a v manželstve je to rovnako. Veľakrát sa tam odohrávajú zaujímavejšie scény ako pred divákmi.“

Ladislav Muška

„Skvelé manželstvo nie je keď sa dá dokopy dokonalá dvojica. Skvelým manželstvom je ak sa nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich rozdielov.“

Marcello Mastroianni

„Rozvod nie je nič iného než vyhlásenie – toto manželstvo je zosnulé manželstvo, jeho existencia je len zdanie a klam.“

Karl Marx

„Obojstranné poklesky utužujú manželstvo. Stále si mate čo odpúšťať.“

Ladislav Muška

„Niektoré manželstvá sú ako hrad. Za pevnými stenami mrazí a biela pani čaká osloboditeľa.“

Ladislav Muška

„Muži sú na tom lepšie než ženy. Za prvé vstupujú do manželstvá neskôr, za druhé skôr umierajú.“

Henry Louis Mencken

„Muž, ktorý túži po šťastnom manželstve, musí držať zatvorené ústa a šekovú knižku otvorenú.“

Groucho Marx

„Manželstvo znamená pre ženu odtrhnutie od minulosti. Pre muža často od budúcnosti.“

Ladislav Muška

„Manželstvo samo o sebe nie je ani tak dobré, ani zlé. Jeho zdar či nezdar je jedine v nás.“

André Maurois

„Manželstvo sa nemôže podriaďovať zvôli, ale zvôľa sa musí podriaďovať manželstvu.“

Karl Marx

„Manželstvo mi pripomína klietku. Vidím vtáky, ktoré sú vonku a chcú sa dostať dovnútra, a tie, ktoré sú vnútri, sa rovnako zúfalo chcú dostať von.“

Michel De Montaigne

„Manželstvo je zlo, ale nutné.“

Menandros

„Manželstvo je reťaz, ku ktorej sa srdce nikdy nesmie pripútať násilím.“

Molière

„Manželstvo je niečo, na čom sa musí stále pracovať, čo nie je nikdy hotové.“

André Maurois

„Manželstvo je jediné nevoľníctvo, ktoré zákon pripúšťa.“

John Stuart Mill

„Manželstvo je jediné nešťastie, ktoré človek víta s radosťou.“

Charles de Montesquieu

„Manželstvo je ako lotéria. Nik nesmie naisto počítať, že vyhrá.“

Guy De Maupassant

„Manželstvo by bolo najkrajšia vec na svete, keby v ňom bolo menej povinnej jazdy a dlhší voľný program.“

Jeanne Moreau

„Manželská politika – Slobodný bol demokrat, dnes je celkom na dne. Oženil sa, v manželstve totalita vládne.“

Ľudovít Majer

„Ľudia, ktorí už dvetisíc rokov píšu, sa doteraz neunavili uvádzaním dôkazov pre a proti manželstvu.“

André Maurois

„Láska je často len plodom manželstva.“

Molière

„Hrať druhé husle v manželstve nemusí byť zlé. Pokiaľ ich hráte v manželstve niekoho iného.“

Ladislav Muška

„Do manželstva vidí len Boh a len on má právo súdiť. – Dobré manželstvo by bolo možné iba medzi slepou ženou a hluchým mužom.“

Michel De Montaigne

„Do manželstva treba skočiť ako plavec do mora.“

André Maurois

N

„Dievčatá zo zlata, manželky z olova. Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak.“

Nemecké príslovie

„Dôvodov na rozvod sa nájde vždy dosť, len keď je dobrá vôľa.“

Johann Nepomuk Nestroy

„Keby manželia spolu nežili, bolo by viac šťastných manželstiev.“

Friedrich Nietzsche

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

Friedrich Nietzsche

„Manželstvo je obyčajne také cenné ako tí, ktorých spája – obyčajne teda nestojí za nič.“

Friedrich Nietzsche

„Manželstvo je uzavreté na nebi, preto si tento stav žiada nadpodzemskú trpezlivosť.“

Johann Nepomuk Nestroy

„Muž je lyrický, žena epická, manželstvo dramatické.“

Novalis

„Najskôr si treba položiť otázku: Veríš, že sa s touto ženou budeš až do staroby dobre zabávať? Všetko ostatné v manželstve je prechodné, ale väčšinu času zaberajú rozhovory.“

Friedrich Nietzsche

„Nie nedostatok lásky, ale nedostatok priateľstva zaviňuje nešťastné manželstvo.“

Friedrich Nietzsche

„V manželstve existujú len povinnosti a nijaké práva.“

Friedrich Nietzsche

O

„Mať jeden pre druhého čas je v manželstve dôležitejšie než mať peniaze.“

Hans-Christian Oeser

„Spokojné manželstvo je, keď žena vie čo chce, a manžel jej to uskutoční.“

Zdeňka Ortová

P

„Ak je človek v manželstve šťastný, dá sa o ňom povedať, že má šťastie v nešťastí.“

Žarko Petan

„V manželstve sa muž páči žene dlhšie ako naopak. Z viacerých dôvodov uvediem aspoň ten, že muž v manželstve stráca menej krásy, pretože doň iba málo doniesol.“

Jean Paul

„V manželstve niet väčších chýb ako tých, ktoré sa opakujú.“

Jean Paul

„Spoločnosť nemôže žiť v mieri a prosperite, nemôže dosiahnuť pravý pokrok bez toho, aby nechránila ľudskej osoby, nerozlučnosť manželstva a úctu k životu.“

Ján Pavol II.

„Manželstvo, rodina a domov má byť zázemím človeka. Domov je totiž viac než nádražie, kam sa prichádza, kade sa prechádza, odkiaľ sa nepretržite odchádza. Nie je ani nocľaháreň, ani príležitostná stravovňa.“

Jan Procházka

„Manželstvo nebýva šťastné láskou, ale rozumom.“

Jean Paul

„Manželstvo je stav zvedavosti a sklamania.“

Josef Poláček

„Manželstvo je ako dobrá návšteva v zlých šatách.“

John Boynton Priestley

„Manželstvo im klapalo. Obaja mali klapky na očiach.“

Jozef Páleník

„Keď sa Boží Syn pre našu spásu stal človekom, vybral si rodinu, aby ukázal, že manželstvo a rodina sú súčasťou Božieho plánu spásy a majú významnú úlohu pre dobro človeka a ľudskej spoločnosti.“

Ján Pavol II.

„Dobré manželstvo nie je viac než nerozhodná hra dvoch súperov.“

Gaius Asinius Pollio

„Diskusia, a nie len v manželstve, je automaticky neúčinná, ak je vedená monológmi.“

Jan Procházka

„V manželstve sa skôr hanbíme prejaviť manželke lásku duchovnú ako telesnú; pred manželstvom však naopak.“

Jean Paul

„Veľakrát sme už zažili, ako jeden partner hovorí druhému s naozajstnou radosťou: „No nie, sme spolu dvadsať rokov, a toto som o tebe vôbec nevedel.“ Keď k tomu dôjde, vieme, že sa manželstvo začalo rozvíjať.“

Morgan Scott Peck

„Život je boj, láska je hnoj a manželstvo je svinstvo!!!“

Louis Pasteur

R

„Dnešné ženy požadujú, aby muži vstupovali do manželstva čistí ako ony. No, ak nepožadujú viac…“

Alexander Roda Roda

„V Hollywoode je úspešným manželstvom to, čo vydrží dlhšie ako mlieko.“

Rita Rudner

„Ženy si tak dlho prenechávajú svojho prvého milenca, kým si nenájdu druhého.“

François de La Rochefoucauld

„Sporiadané manželstvá sú. Pekné nie.“

François de La Rochefoucauld

„Rozvod je taká prirodzená vec, že v mnohých domácnostiach spí medzi manželmi.“

François de La Rochefoucauld

„Predovšetkým v manželstve treba chyby poznať, nie nenávidieť.“

Erasmus Rotterdamský

„Ponuka svadby je najvyšší kompliment. Často aj posledný.“

Helen Rowland

„Mladé dievčatá si musia ešte pred svadbou overiť, či môžu mať deti. A ak zistia, že áno, potom v manželstve musia dbať na to, aby ich nemali.“

Dušan Radovič

„Manželstvo je veľké zlo. Ale nezúfajte, dobrý advokát to spraví.“

Alexander Roda Roda

„Manželstvo je dôvod na rozvod.“

Alexander Roda Roda

„Kríza v manželstve nastáva vtedy, keď nie je o čom sa hádať.“

Václav Richter

„Druhé manželstvo je triumfom nádeje nad skúsenosťou.“

Ján Ráb

„Dôvodom pre rozvod manželstva bolo to, že manžel chodil spávať so sliepkami.“

Stanislav Radič

„Dobré manželstvo by bolo to, v ktorom by ste vo dne zabúdali, že ste milenci, a v noci, že ste manželia.“

Jean Rostand

„Dobré manželstvo – keď obaja manželia pocítia naraz potrebu hádať sa.“

Jules Renard

S

„Ak žena muža nezbožňuje, je ako nástražný výbušný systém“

Miroslav Schlesinger

„Bigamia: zdanlivo atraktívny spôsob manželstva, vychádzajúci z unáhleného predpokladu, že dve ženy sú väčším potešením ako jedna.“

Jiří Suchý

„V manželstve je treba lásku spojovať s priateľstvom.“

Josef Václav Sládek

„To, čo nazývame šťastným manželstvom, je v takom pomere k láske ako geniálna báseň k improvizovanému spevu.“

Friedrich Schlegel

„Šťastných manželstiev je málo preto, lebo slečinky radšej kladú siete, než aby budovali klietočky.“

Jonathan Swift

„Svadba urobí z dvoch ľudí jedného, ťažké je však určiť, ktorý to bude.“

William Shakespeare

„Rozvod spočíva v tom, že nám manželka prestane prišívať gombíky, ktoré nám neprišívala.“

Ramón Gómez De La Serna

„Priznanie je poľahčujúcou okolnosťou na súde, nie v manželstve.“

Jan Sobotka

„Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúrte.“

William Shakespeare

„Pomer, ktorý sa vytvorí šťastným manželstvom, je taký intímni a tak preniká celým životom oboch strán, že nikto nemá vo svojom živote súčasne miesta pre viac ako jeden taký pomer.“

George Bernard Shaw

„Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.“

Fulton J. Sheen

„Manželstvo robí trvalým vôľa, nie telo.“

Publilius Syrus

„Manželstvo nie je len najdôležitejším vzťahom, je i vzťahom, ktorý dáva človeku pocit, že život je krásny a hodný žitia, i keby bol navonok akokoľvek ťažký.“

Irving Stone

„Manželstvo je spojenecká zmluva uzavretá medzi mužom, ktorý nedokáže spať pri zatvorenom okne, a ženou, ktorá nemôže spať pri otvorenom.“

George Bernard Shaw

„Manželstvo je preto tak populárne, pretože spája maximum pokušení s maximom príležitostí.“

George Bernard Shaw

„Manželstvo je pokračovaním lásky inými prostriedkami.“

Jan Sobotka

„Manželstvo je najnemravnejší zo všetkých ľudských zriadení. V tom tkvie tajomstvo, prečo je také populárne.“

George Bernard Shaw

„Manželstvo je jedinou zákonnou zmluvou, čo odstraňuje medzi stranami všetky zákony, chrániace práve ten pomer, ku ktorému sa vzťahuje.“

George Bernard Shaw

„Manželstvo je dlhá konverzácia prerušovaná hádkami.“

Robert Louis Stevenson

„Manželstvo je bojisko a nie záhon ruží.“

Robert Louis Stevenson

„Manželstvo – tri týždne zbožňovania, tri roky hádok, a tridsať rokov tolerancie.“

George Bernard Shaw

„Kríž nad manželstvom má podobu trojuholníka.“

Ladislav Surinčák

„K manželstve je treba odvahy, ale odvahy je potrebné tiež k chladnej a opustenej starobe.“

Robert Louis Stevenson

„Ideálne manželstvo musí spĺňať dva predpoklady; muž musí byť hluchý a žena slepá.“

Sokrates

„Tretí v manželstve miesta nemá.“

Slovenské príslovie

„V manželstve nie je najhoršia nevera, ale strata lásky.“

George Sand

T

„Aj manželstvo je veda. Rieši súlad medzi rozumom a srdcom.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

„Žena manželstvom získava spoločnosť, muž o ňu príde.“

Hippolyte Taine

„Manželstvo a špagety chutia iba teplé.“

Talianske príslovie

„Keď si slepý vezme nemú, manželstvo sa vydarí.“

Tatárske príslovie

„K nebezpečnej koncentrácii majetku nedôjde, kým existujú tri inštitúcie – daňový úrad, manželstvo a potomstvo.“

Jacques Tati

U

„Manželstvo nerobí telesné obcovanie, ale vzájomný súlad.“

Ulpianus

„Mesiac lásky už máme. Chýba nám len mesiac rozvodov.“

Jozef Urban

V

„Kríza v manželstve nastane vždy vtedy, keď partneri začnú na seba „vyskakovať“.“

Valér Vendrinský

„Partneri si v predmanželskom styku začnú tykať, v manželstve vytýkať.“

Valér Vendrinský

„Na skúsenosť prababičiek len ty daj: Manželstvo bolo aj bude – peklo i raj!“

Valér Vendrinský

„Manželstvo s dobrou ženou je ako prístav v búrke, manželstvo so zlou ženou je ako búrka v prístave.“

Luc de Clapiers de Vauvenargues

„Manželstvo je jediné dobrodružstvo dostupné zbabelým.“

Voltaire

„Manželstvo je ako divadelná premiéra. Tí, ktorí sú pred oponou, čakajú a nič netušia. My za oponou zase nič neprezradíme.“

Paul Valéry

„Manželstvo bez detí je ako deň bez slnka.“

Walther von der Vogelweide

W

„Manželstvo je naozaj hroznou príťažou – hlavne pre neženatých.“

Oscar Wilde

„Ženy sú dnes tak vysoko vzdelané, že ich nič neprekvapí okrem šťastného manželstva.“

Oscar Wilde

„Vydarené manželstvo je div sveta.“

Jan Werich

„V manželstve miesto lásky zaujme priateľstvo. Beda tým, ktorí tomu zavčasu neporozumejú.“

Elisabeth of Wied

„Také manželstvo, to nie je nejaká betónová pevnosť. A práve to je celý ten kumšt a celý ten vtip, že v manželstve, keď si dva ľudia rozumejú a majú sa radi, dokážu si odpustiť a môžu sa i biť.“

Jan Werich

„Nevýhoda manželstva je v tom, že nás zbavuje sebectva.“

Oscar Wilde

„Manželstvo je veľmi dobrá inštitúcia, ale ja nie som pre inštitúciu zrelá.“

Mae West

„Manželstvo je pokus a každý pokus má svoju cenu.“

Oscar Wilde

Z

„Hlupák čaká od rozvodu to isté, čo čakal od manželstva.“

Jiří Žáček

„Životný úspech mnohých žien: byť šťastná v nešťastnom manželstve.“

Jiří Žáček

„Od zvedavosti k láske je to iba krôčik. A k manželstvu ešte bližšie.“

Jiří Žáček

„Manželstvo má, samozrejme, aj výhody, lenže nikdy nevieme, ktoré.“

Jiří Žáček

„Manželstvo je vyšší spôsob života.“

Julius Zeyer

„Manželstvo je radosťou na mesiac a starosti po celý život.“

Julius Zeyer

„Láska je umenie, manželstvo veda.“

Jiří Žáček

„Láska je jazda z kopca s pokazenými brzdami. Manželstvo je jazda do kopca so zablokovaným brzdami.“

Jiří Žáček