mediator

Mimosúdne riešenie rodičovských sporov

 

Vyriešte spor o starostlivosť o dieťa mimosúdne, s pomocou nezávislej a nestrannej osoby mediátora. Mediácia prináša efektívne a flexibilné riešenie, vďaka ktorému sa môžete vyhnúť nákladnému a zdĺhavému súdnemu konaniu.

Výstupom z mediácie je rodičovská dohoda, ktorú prekladáte súdu na schválenie.