PREDŽALOBNÁ VÝZVA – POKUS O ZMIER

_
89
Výzva na mediáciu (protistrane)

Jednorazový poplatok, v cene ktorého je okrem výzvy zaslanej protistrane doporučenou zásielkou do vlastných rúk, aj vypracovanie záverečnej správy v prípade neúspešnej iniciácie mediácie.

Štandardný spôsob riešenia právnych sporov

_

Upomienka

Upomienka je zasielaná priamo zo strany veriteľa alebo osoby, ktorá má záujem o riešenie problému.

Výzva na mediáciu - pokus o zmier

Výzvu na mediáciu (pokus o zmier) zasiela buď priamo oslovený mediátor alebo veriteľ, resp. osoba, ktorá má záujem o zmierlivé riešenie sporu formou dohody.

Predžalobná výzva

Predžalobná výzva je zasielaná spravidla zo strany právneho zástupcu veriteľa alebo osoby domáhajúcej sa svojich právnych nárokov.

Žaloba na súd

Žalobu na súd spravidla zasielam právny zástupca žalobcu. Výsledkom je právoplatné súdne rozhodnutie.

Návrh na exekúciu

Návrh na nútený výkon rozhodnutia formou exekúcie na majetok dlžníka.

6 komentárov

  • Dobrý deň, v prípade, ak Vám prišla predžalobná výzva, pravdepodobne v nej bude aj uvedený právny titul. Na súde je možné vo všeobecnosti uplatniť aj iné nároky, ako nároky zo zmluvy – napríklad nárok na náhradu škody. Protistrane môžete navrhnúť mediáciu alebo môžete počkať, či bude žaloba podaná a následne sa môžete na súde brániť – ideálne s využitím advokáta.

  • Zdravím Vás dostal som ptedžalobnúvvýzvu na uhradenie pohľadávky i napriek tomu,že nemám uzatvorenú žiadnu zmluvu. Ako mám postupovať? Ďakujem

  • Dobrý deň, mediátor nemá oprávnenie zabezpečiť celý proces vymáhania. Mediátor má kompetencie iba v rámci iniciácie mimosúdneho riešenia sporu. V rámci celého procesu vymáhania sa môžete dať zastúpiť advokátskou kanceláriou. Ani v takomto prípade nie je vylúčené mediačné konanie, v rámci ktorého môže byť účastný Váš advokát.

  • Dobry den, viete zabezpecit cely proces vymahania? Od zaslania upomienky az po exekuciu?

  • Dobrý deň „s.r.o.“, v rámci krízy bolo schválené neplynutie súdnych lehôt, resp. lehôt na uplatnenie si práva na súde. Nič Vám nebráni v štandardnom postupe vymáhania, vrátane zaslania upomienky, pokusu o zmier, výzvy na mediáciu, alebo predžalobnej výzvy.

  • poprosim o info, ci je mozne poslat predzalobnu vyzvu aj pocas tejto krizy?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *