Môže súd nariadiť mediáciu?

mediačná poradňa

Otázka:

Môžete mi prosím poradiť? Na súde v Bratislave sa rozvádzame, máme aj malé deti. Na súde nám pred vytýčením pojednávania odporučili využiť služby mediátora a psychológa – vzhľadom na dôvody rozvodu. Môžete mi povedať, či sme povinní s manželom za mediátorom a psychológom ísť a či môžeme dostať pokutu? Ak už budeme musieť ísť, čo u mediátora máme dosiahnuť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, súd vo všeobecnosti môže nariadiť mediáciu iba v prípadoch núteného výkonu rozhodnutí o maloletých. V ostatných prípadoch môže súd mediáciu iba odporučiť, resp. rodičov môže vyzvať na mediáciu. Stále ale platí, že mediácia je dobrovoľným konaním, preto má každý možnosť rozhodnúť sa, či sa mediácie zúčastní, príp. či na mediácii uzavrie dohodu o riešení sporu mediáciou. Súd ale bude pravdepodobne skúmať dôvody, pre ktoré rodičia mediáciu (alebo terapiu u psychológa) nevyužili. Samotný zákon o rodine hovorí, že súd zohľadňuje vôľu rodičov dohodnúť sa o deťoch. Ideálnym výsledkom mediácie je dosiahnutie dohody rodičov, ktorá je v najlepšom záujme detí. Mediácia poskytuje dostatočný čas na ozrejmenie postojov a záujmov rodičov, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre odkomunikovanie problému.