Môže mediátor rozhodovať?

mediačná poradňa

Otázka:

dobry den, jeden mediator nam ponukol, ze pokial sa na mediacii nedohodneme, ze ak s tym budeme vopred suhlasit, on potom o veci rozhodne, aby sme nemuseli ist na sud. bol ale z ineho kraja – je mozne dohodnut sa na takomto postupe aj s vami?

Odpoveď:

Dobrý deň, samotný zákon o mediácii takýto postup mediátora nepripúšťa. V zákone o mediácii je exaktne napísané, že mediátor spor nemôže rozhodnúť, ani nútiť strany prijať mediátorom navrhované riešenie. V prípade, ak na mediácii teda nie je uzavretá výsledná dohoda, mediáciu treba ukončiť jedným zo zákonných spôsobov (medzi ktoré nepatrí rozhodnutie sporu mediátorom). V praxi sú ale mediátori, ktorí po ukončení mediácie vo veci rozhodnúť ako rozhodcovia podľa zákona o rozhodcovskom konaní. Zlučiteľnosť týchto dvoch funkcii je sporná, aj keď nie je jednoznačne dané, že je vylúčená. V každom prípade naša mediačná kancelária takýto postup nevyužíva z principiálnych dôvodov. Domnievame sa, že v prípade ak účastníci mediácie budú na mediácii s vedomím, že ak sa nedohodnú tak práve mediátor rozhodne na základe prezentovaných informácií, nesplní mediácia základný účel, a teda nevytvorí dôverné prostredie.