Poplatok za zrušenie BSM

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu, či za súdne konanie pre zrušenie BSM je poplatok 66 alebo 165 eur? Idem podávať návrh na zrušenie, lebo manžel podniká a nenašla som tento údaj. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je poplatok za zrušenie BSM 165,50 EUR a platí ho navrhovateľ.

Dovoľujeme si doplniť, že od tohto poplatku môžete byť oslobodená v prípade, ak Vám bol priznaný nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci podľa zákona o č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Zároveň je potrebné uviesť, že poplatok za zrušenie BSM predstavuje poplatok súdu. Nie je v ňom zahrnutý nárok advokáta v prípade, ak sa v konaní dáte právne zastúpiť.

Ďalšie informácie k zrušeniu BSM nájdete TU.