Okamžitá výpoveď

pravna poradňa

Otázka:

dobry den mohli by ste mi poskytnut nejaky vzor na okazmitu vypoved? bol by som vym povdacny

Odpoveď:

Dobrý deň, záväzný vzor okamžitej výpovede neexistuje. Zákonník práce „okamžitú výpoveď“ pozná pod pojmom okamžité skončenie pracovného pomeru. V určitých prípadoch môže okamžite skončiť pracovný pomer zamestnávateľ so zamestnancom (ak bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu). Za iných okolností zase môže okamžite skončiť pracovný pomer zamestnanec.

Z Vaše otázky usudzujeme, že ste zamestnancom, a zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer v troch prípadoch:

  1. ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  2. ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  3. ak je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie

Vzor okamžitej výpovede preto nepotrebujete. Postačí, ak písomne zamestnávateľovi oznámite, že dávate výpoveď a uvediete jeden z troch dôvodov. Tento dôvod samozrejme musí korešpondovať s realitou. Vzor obyčajnej výpovede nájdete TU – postačí, doplníte, že pracovný pomer končí okamžite a špecifikujete dôvod.

V prípade, ak nie sú splnené podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru, môžete dať výpoveď aj tak, ale budete musieť u zamestnávateľa zotrvať počas výpovednej doby.

Treťou možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom na podmienkach skončenia pracovného pomeru.

Ďalšie informácie o podmienkach výpovede alebo skončenia pracovného pomeru dohodou nájdete TU.