Reakcia na návrh na rozvod

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, kde by som prosím vedela nájsť, ako napísať reakciu k návrhu môjho manžela na rozvod. Zo súdu mi prišla výzva, aby som sa vyjadrila k jeho návrhu, a neviem ako to má vyzerať.

Odpoveď:

Dobrý deň, záväzný vzor vyjadrenia k návrhu na rozvod neexistuje, prakticky ani nemôže existovať, lebo ide o vyjadrenie ku konkrétnemu návrhu. Postačí, ak na čistý papier dáte do záhlavia Vaše údaje, adresujete to súdu, uvediete spisovú značku súdu, dátum a podpis. A samozrejme v obsahu uvediete svoje vyjadrenie, resp. svoj postoj k návrhu manžela na rozvod.

Súd v konaní o rozvode manželstva musí mať preukázané vážne narušenie vzťahu manželov bez možnosti obnovy. Vo vyjadrení teda uvediete svoj názor na Váš manželský vzťah. Tým, že manžel podal návrh na rozvod, máte jednoduchšiu situáciu, lebo postačí reagovať na jeho vyjadrenia. Samozrejme, vo vyjadrení sa s návrhom na rozvod nemusíte stotožniť, príp. nemusíte sa s dôvodmi stotožniť. Dôvody môžete aj doplniť.

Je potrebné uviesť, že konanie o rozvode manželstva je spojené s konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletým deťom (ak ich máte – toto ste v otázke neuviedli). Preto, ak máte deti a súčasťou návrhu na rozvod bola aj táto úprava, vyjadriť sa musíte ak k tomuto bodu, a teda uviesť Váš návrh na starostlivosť o deti a výživné. Ide prakticky o dve konania spojené v jedno. Preto, sa treba aj tejto časti venovať obzvlášť zodpovedne. Ideálne je nechať si poradiť alebo nechať sa zastupovať advokátom. Nie je tiež vylúčené, ak s manželom nie ste dohodnutá, navrhnúť mu mediáciu a jednotlivé body si upraviť dohodou, ktorú dáte súdu na schválenie

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod