Špeciálne miestnosti na súdoch pre zisťovanie názoru dieťaťa

súd

Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci projektu„Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“ pracuje na zriadení špeciálnych miestností na súdoch. Tieto špeciálne
priestory majú vytvoriť vhodné podmienky pre vypočutie maloletých detí a iných zraniteľných osôb.

Súčasťou projektu je tiež vytvorenie osobitnej metodiky pre odborných pracovníkov, vrátane edukačného programu a mediálnej kampane.

„Cieľom projektu je zriadiť miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, aby deti a zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili vhodné podmienky počas súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre neho traumatizujúce,“ uvádza riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve spravodlivosti a odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová.

Špeciálny miestnosti vzniknú na ôsmich súdoch:

  1. Krajský súd Prešov
  2. Okresný súd Prešov
  3. Okresný súd Bratislava II
  4. Okresný súd Galanta
  5. Okresný súd Zvolen
  6. Okresný súd Rimavská Sobota
  7. Okresný súd Rožňava
  8. Okresný súd Spišská Nová Ves

Projekt má vytvoriť vhodné prostredie pre uplatňovanie skutočného záujmu maloletého dieťaťa, ktoré je účastníkom súdneho konania.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke ministerstva spravodlivosti.