Občianske spolunažívanie

mediačná poradňa

Otázka:

Dobry den, vedeli by ste nam poradit? Byvame v 8 poschodovej bytovke. Mame dva byty, s ktorymi mame neustale problemy. Spina na chodbách, hluk, smrad a podobne. Netusime co mame robit. Je jasne, ze nechceme zbytocne robit problemy ludom ale situacia uz zacina byt neznesitelna a riesit vec uz potrebujeme. Viete nam odporucit postup, aby sa to dalo rychlo do poriadku bez zbytocnych tahanic? Milada

Odpoveď:

Dobrý deň, pani Milada. Vašu situáciu upravuje predovšetkým občiansky zákonník v § 127: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Zároveň je relevantný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý umožňuje schváliť domový poriadok. „Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“

Vlastníci bytov majú teda možnosť prijať si vlastný domový poriadok, ktorý musí byť v súlade so všeobecnou legislatívou a môže detailnejšie špecifikovať spolunažívanie v bytovom dome. V domovom poriadku je možné určiť aj sankcie za porušovanie domového poriadku (aj keď tento bod je v rámci názorov odbornej verejnosti sporný).

Jednoznačne je tento problém vhodné riešiť najprv interne, tzn. v rámci spoločenstva vlastníkov. Zároveň problém je potrebné riešiť aktívne.

Ak sa situácia nevyrieši, do sporu spoluvlastníkov možno prizvať tretiu nezávislú a nestrannú osobu – mediátora. Výsledkom mediácie by mala byť záväzná dohoda o riešení daného sporu. V tomto prípade je potrebná vôľa všetkých zúčastnených strán k riešeniu formou mediácie, keďže ide o dobrovoľný proces. V každom prípade sa odporúča navrhnúť mediáciu, pričom keď bude odmietnutá, bude pravdepodobne potrebné obrátiť sa na súd, ktorý vec posúdi a autoritatívne rozhodne. Bližšie informácie k začatiu mediácie nájdete TU.

Je zrejmé, že susedské problémy sú komplexnejšie. Ak riešené nebudú, môžu prerásť do schválností vplývajúcich na občianske spolunažívanie, ktoré môžu dosiahnuť úroveň priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, prípadne úroveň trestného činu (fyzické napadnutie, nebezpečné vyhrážanie a pod.)