Majetkové vysporiadanie dohodou

pravna poradňa

Otázka:

Dobry den, je nejaky iny sposob ako vyriesit majetok po rozvode okrem sudu a dohody? Sudit sa jednoznacne nechcem a dohoda asi nepripada do uvahy. Ide o sposob akym sme sa rozviedli. Neviem si predstavit sediet v jednej miestnosti s manzelkou. Ledva sme mali co robit na sude. Dakujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň, v prípade, ak do troch rokov od rozvodu (resp. zániku BSM) nedôjde buď k dohode alebo niekto z bývalých manželov nepodá návrh na vyporiadanie BSM súdom, nastáva právna domnienka, že majetok manželov bol automaticky rozdelený.

„Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“ § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

Táto alternatíva nie je vždy najlepšou, lebo pokiaľ mali manželia hodnotnejšie vec, vrátane nehnuteľností, tak tento majetok prestáva byť v bezpodielovom spoluvlastníctve a transformuje sa do podielového spoluvlastníctva. A teda opätovne vzniká problém,  napr. ako naložiť s vecou alebo kto veci bude užíva, ak sa spoluvlastníci nerozprávajú. Častokrát sú potom nútení dať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, čo je dva krát nákladnejšie ako vyporiadanie BSM súdom.

Napriek tomu je potrebné uviesť, že dohoda manželov je vždy najideálnejšou, aj z časového hľadiska, aj z finančného hľadiska. Pre prípady, kedy sa exmanželia nevedia dohodnúť z dôvodu komunikačných alebo emočných bariér, je možné využiť mediačné služby. Mediátor je v nezávislom a nestrannom postavení a jeho úlohou je vytvárať vhodné podmienky pre dosiahnutie zmierlivého riešenia. Ak je vo Vašom prípade obava z fyzickej prítomnosti, je možné mediáciu viesť oddelene, a teda, že sa s mediátorom budú stretávať exmanželia oddelene. Nemusia sa preto vôbec fyzicky stretnúť, a to ani pri podpise dohody o vyporiadaní majetku. Takáto dohoda bude pritom plne záväzná a konečná.

Ďalšie informácie o BSM môžete nájsť TU.