Koľko stojí mediácia pri rozvode

mediačná poradňa

Otázka:

Viete mi povedať, na koľko asi vyjde mediácia rozvodu, cez mediátora? Treba doriešiť deti, výživné a majetok. Ďakujem

Odpoveď:

Čo sa celkových poplatkov týka, nie je možné vopred povedať, koľko času bude nevyhnutné na dosiahnutie dohody, a či vôbec bude dohoda dosiahnutá. Je potrebné doriešiť rodičovskú dohodu, výživné, bez čoho Vás nerozvedú – rozdelenie majetku môžete platne dohodnúť až po rozvode. Napriek tomu je možné toto predbežne prejednať aj pred rozvodom. Niektorí rodičia sa vedia dohodnúť za dve tri hodiny, niektorí sa nedohodnú ani po 15 hodinách. V každom prípade rýchlosť a úspešnosť mediácie závisí v prvom rade na aktivite účastníkov mediácie, v tomto prípade rodičov/manželov.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod