Ako zachrániť vzťah

mediačná poradňa

Otázka:

Dobrý deň.. manželka mi prišla na neveru.. tvrdí, že je rozhodnutá o rozvode.. neviem čo mám čakať a vôbec, či je možné vzťah napraviť.. nemá záujem o žiadnu terapiu a ja jej chcem navrhnúť mediátora.. má to vôbec význam? Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň, otázka narušenia vzťahu a možnosti pomoci k náprave je vysoko individuálna. Správne ste navrhovali párovú terapiu, ktorej cieľom je práca s narušeným vzťahom a ideálne náprava vzťahu. Ide o aktívnu prácu páru s psychológom (nie výlučne psychológ môže pomôcť), ku ktorej sa samozrejme vyžaduje aktívny prístup oboch partnerov. V prípade, ak jeden partner terapiu odmieta, nie je vylúčené pracovať s psychológom aj individuálne, najmä pokiaľ má takýto záujem partner, ktorý krízu priamo zavinil. Tzn. minimálne prejaví skutočnú vôľu pracovať na sebe a napraviť situáciu.

V prípade, ak je vôľou partnerov pracovať so vzťahom, mediácia v takomto prípade nemusí byť ideálna. Mediácia je vo svojej podstatne riešenie právneho sporu a odlišuje sa (aj keď niekedy iba nepatrne) od párovej terapie. Výsledkom mediácie by malo byť (pri rodinnej mediácii) nastavenie starostlivosti o deti, dohoda o výživnom na deti, príp. manžela/manželku, exmanžela/exmanželku, rozdelenie majetku, dočasné fungovanie a financovanie domácnosti a potrieb členov domácnosti do rozvodu, a ďalšie.

So skúseností ale môžeme povedať, že častokrát aj samotná mediácia nepriamo páru pomohla. Základným predpokladom mediácie je aktívna komunikácia partnerov za pomoci mediátora za účelom vyriešenia právneho problému. Totožný predpoklad má párová terapia – aktívnu komunikáciu partnerov. Preto sa nezriedka stáva, že v rámci mediácie sa partneri dohodnú, že absolvujú párovú terapiu a v prípade neúspechu právne veci doriešia na mediácii, alebo že si dajú „pauzu“ a dojednajú si podrobnosti dočasného oddeleného spolužitia.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod