Skúmanie zmeny pomerov pri návrhu na zmenu výšky výživného

V prípade, ak bolo v minulosti stanovené výživné na maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu alebo schválením dohody rodičov súdom, a vznikne potreba prehodnotiť výšku výživného, v súdnom konaní bude nevyhnutné preskúmať zmenu pomerov. Zmena má byť podstatná a musí sa týkať subjektívnych dôvodov na strane rodičov alebo dieťaťa, alebo objektívnych okolností, najmä vývojom životných nákladov.

Skúmanie dôvodov na zmenu výživného

Zmena pomerov má byť v súdnom konaní dostatočne zdôvodnená a preukázaná, a súd má podrobne skúmať pomery na strane účastníkov v čase pôvodného rozhodnutia o výživnom (pôvodnú dohodu o výživnom) a porovnať
ich so súčasným stavom.

Okrem preskúmania odôvodnených potrieb dieťaťa vo vzťahu k primeranosti výživného, má súd skúmať aj životnú úroveň rodičov s poukazom na ich vek, zdravie, schopnosť starať sa o seba, ale aj s poukazom na pravidelné a neočakávané výdavky dieťaťa.

Majetkové pomery rodiča treba posúdiť komplexne, nakoľko zahŕňajú tak majetok povinného ako objektívnu kategóriu, ako aj jeho životný štandard, ktorým sa prezentuje navonok.


Skúmanie stavu pri prvotnom určení výživného

Rovnako dôležité, ako spoľahlivé zistenie aktuálneho stavu, je aj skúmanie stavu v čase určenia výživného.

Krajský súd Trnava v rozhodnutí o odvolaní v konaní o návrhu na úpravu výživného prvostupňovému súdu vytkol, že nedostatočne skúmal aktuálne možnosti oboch rodičov a potreby dieťaťa, a tiež že neskúmal predošlý stav, za ktorého došlo k dohode rodičov o výživnom.

Napriek tomu, že v rámci súdneho konania o výške výživného, v ktorom bola schválená dohoda rodičov o výživnom, spis neobsahoval konkrétne dôkazy na základe ktorých by súd rozhodoval, v súčasnom súdnom konaní
podľa názoru krajského súdu bolo potrebné skúmať a dokázať minulé majetkové možnosti rodičov a potreby dieťaťa.

V rámci procesných chýb odvolací súd taktiež prvostupňovému súdu vytkol strohé konštatovanie, že od poslednej úpravy výšky výživného súdom uplynuli štyri roky, ktorému obdobiu zodpovedá tak inflácia cien tovarov a služieb, ako aj zmena pomerov na strane oprávneného a na strane povinného. Takéto odôvodnenie rozhodnutia síce má svoj význam, avšak pre jeho všeobecný charakter nemôže obstáť z hľadiska posúdenia primeranosti stanovenej konkrétnej výšky výživného.

 


Celé rozhodnutie 11CoP/7/2019


 

Psychorozvod

Prišli ste domov a našli ste na stole v kuchyni rozvodové papiere? Alebo ste prišli domov a našli ste poloprázdny byt? Že ste boli prekvapení a nečakali ste to? Je veľmi pravdepodobné,

Online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie)

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého upravuje § 365 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. V predošlej právnej úprave (pred 1.7.2016) bol tento inštitút známy ako „predbežné opatrenie“, pričom tento pojem sa nevyužíva od zániku

2 komentáre

  • dobry den, moze sud zmenit vyzivne, ak som kvoli korone uz pol roka nerobil a nemam ani na zakladne zivobytie? Zoltán

  • Dobrý deň, pán Zoltán, rozhodnutie o výživnom je možné zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, za ktorých bolo stanovené. A to pomery na strane otca, matky, alebo na strane dieťaťa. Aj v takomto prípade je možné dohodnúť si inú výšku výživného a dať túto dohodu na schválenie súdom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.