Singapurský dohovor o mediácii

mediácia

V decembri 2018 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov prijalo Dohovor OSN o medzinárodných obchodných dohodách dosiahnutých mediáciou. Dohovor bol 7. augusta 2019 slávnostne podpísaný v Singapure. Dohovor je v súčasnosti známy ako „Singapurský dohovor o mediácii“.

image

Singapurský dohovor je veľkou podporou medzinárodnému obchodu. Strany sporu budú ma možnosť ľahšie vymáhať cezhraničné dohody o urovnaní dosiahnuté mediáciou. Mediačné dohody sa preto približujú silou arbitrážnym rozhodnutiam, ktoré sú vymáhateľné.

 

Čo je obsahom Singapurského dohovoru o mediácii?

Dohovor bol navrhnutý tak, aby sa stal základným nástrojom pre riešenie medzinárodných obchodných sporov. Zaručuje stranám sporu, že dohody o urovnaní dosiahnuté mediáciou budú záväzné a vykonateľné. Prispieva tak najmä k posilneniu prístupu k spravodlivosti a zásadám právneho štátu.

 

V rámci flexibilného procesu mediácie majú strany obchodného sporu možnosť diskutovať o možnostiach riešenia sporu. Cieľom je nielen časová a nákladová efektivita, ale najmä reálne a splniteľné riešenie, zohľadňujúce záujmy všetkých zúčastnených strán.

 

Doterajším problémom bola absencia účinného a harmonizovaného rámca presadzovania a vymáhania cezhraničných obchodných dohôd o urovnaní, preto sa strany sporu radšej obracali na súdne a arbitrážne autority.

image

Celý text dohovoru si môžete prečítať v šiestich jazykoch (anglicky, rusky, francúzsky, čínsky, arabsky, rusky) na oficiálnej stránke singaporeconvention.org