Porušenie koaličnej zmluvy (dohody) poslancom Národnej rady SR

koaličná zmluva

Môže poslanec Národnej rady SR porušiť koaličnú zmluvu alebo koaličnú dohodu, tzn. vzájomný záväzok politických strán, ktoré po voľbách do Národnej rady SR vytvorili koalíciu?

Koaličná dohoda alebo koaličná zmluva, tak ako každá zmluva, musí byť v súlade so zákonom a nesmie mu odporovať alebo zákon obchádzať. Politické strany, ako víťazi parlamentných volieb, majú právo takúto dohodu uzavrieť. Ide o vzájomný záväzok medzi politickými stranami, ako právnickými osobami. Nejde ale o priamy záväzok medzi členmi politických strán navzájom, medzi ktorými sú aj zvolený poslanci Národnej rady SR.

V nadväznosti na koaličnú zmluvu (dohodu) je vypracované programové vyhlásenie vlády, s ktorým sa vláda uchádza o vyhlásenie dôvery pred Národnou radou SR.

Práva a povinnosti poslanca Národnej rady SR

Napriek faktu, že väčšina zvolených poslancov Národnej rady SR je členom politickej strany, akékoľvek stanovy politickej strany, písomné alebo ústne záväzky voči strane, alebo akékoľvek záväzky príslušnej politickej strany voči tretím subjektom, nemajú mať na výkon mandátu poslanca Národnej rady SR vplyv. Rovnako tak príkazy a pokyny na výkon mandátu poslanca.

„Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Článok 73 Ústavy Slovenskej republiky

Záväzky vyplývajúce z koaličnej zmluvy alebo koaličnej dohody

Aká je teda záväznosť koaličných dohôd a aký majú vplyv na výkon mandátu členov politických strán – poslancov Národnej rady SR?

Koaličná zmluva politických hnutí a politických strán pre volebné obdobie 2020 – 2024 v článku II. bod 11. stanovuje, že „Pri schvaľovaní programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a pri schvaľovaní materiálov (návrhov) predložených vládou Slovenskej republiky a/alebo materiálov (návrhov) poslancov členov Koalície sa členovia Koaličnej rady zaväzujú, že prostredníctvom predsedov svojich poslaneckých klubov tieto vopred s členmi svojich poslaneckých klubov prerokujú a odporučia im podporiť takéto návrhy v NR SR.“

Koaličná dohoda politických strán pre volebné obdobie 2016 – 2020 v článku III. bod 17. uvádza, že „Pri schvaľovaní programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a pri schvaľovaní predložených materiálov vládou Slovenskej republiky a poslancami koaličných strán sa koaličné strany zaväzujú, že prostredníctvom predsedov poslaneckých klubov odporučia svojim členom podporiť takéto návrhy v Národnej rade Slovenskej republiky.“

Záväzkom politických strán koalície je, že predložené návrhy členom strán – poslancom NR SR odporučia podporiť. S ohľadom na ústavný princíp nezávislosti poslancov Národnej rady SR sa poslanci môžu so svojim poslaneckým klubom poradiť a vypočuť si odporúčanie strany. Svoj mandát a následné hlasovanie ale musia vykonať podľa svojho svedomia a presvedčenia.

Vychádzajúc z uvedeného princípu, hlasovanie poslanca Národnej rady SR, ktoré by nebolo v súlade s odporučením poslaneckého klubu, nie je a nemôže byť porušením koaličnej zmluvy alebo koaličnej dohody. Porušením koaličnej zmluvy by mohlo byť, ak by členovia strany pred hlasovaním nedostali odporúčanie politickej strany na hlasovanie o návrhu.