Ako vplýva mediácia na plynutie premlčania

mediation

Jednou z výhod mediácie je zákonná garancia, že počas mediačného konania neplynú premlčacie doby. Podrobnosti sme priniesli v článku pre online magazín podnikajte.sk

podnikajte