Zoznam mediátorov spolupracujúcich so súdmi

mediator

Zoznam mediátorov spolupracujúcich so súdmi v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície“ sa nachádza na oficiálnom webe ministerstva (v spodnej časti). Tento zoznam bude pravidelne aktualizovaný, aby korešpondoval s aktuálnym stavom zapojených mediátorov.

Zoznam mediátorov je vytvorený pre účely projektu, čo ale nevylučuje možnosť využitia zoznamu zo strany nezapojeného súdu alebo verejnosťou. Daný zoznam dobrovoľne zapojených komerčných mediátorov nemožno zamieňať so zoznamom 16 vyobstaraných mediátorov, ktorých ministerstvo cez verejné obstarávanie vysúťažilo. Tí budú vykonávať bezplatné mediácie pre súdy zapojené do projektu.

Dôvodom vytvorenia zoznamu mediátorov je, aby sa účastníci súdnych konaní, ktorým bude mediácia súdom odporúčaná, sa necítili byť obmedzení vo výbere mediátora a aby mali zachovanú možnosť slobodnej voľby mediátora. Keďže z 878  zapísaných mediátorov (stav ku dňu 24.3.2022) vykonáva reálne mediačnú činnosť odhadom 10 % mediátorov, vznikla potreba vytvorenia zoznamu aktívnych mediátorov.

Register mediátorov zostáva naďalej jediným relevantným zoznamom aktívnych mediátorov, ktorý ministerstvo vedie v súlade so zákonom o mediácii.