mediator

Mimosúdne riešenie rozdelenia majetku

 

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou. Ušetrite náklady na súdne vyporiadanie majetku a zvoľte možnosť mimosúdnej dohody dosiahnutej za pomoci nezávislého mediátora. 

Výstupom mediácie je záväzná dohoda o vyporiadaní, ktorá je konečným titulom rozdelenia majetku alebo podkladom pre súdny zmier v prípade prebiehajúcich súdnych konaní.