Televízia Ružinov – Susedské spory a možnosti mimosúdnej dohody

V Televízii Ružinov sme hovorili o susedských sporoch. Napriek tomu, že zákon “susedské spory” osobitne nedefinuje, je zrejmé, že  ide o spory medzi susedmi. Najčastejšie je predmetom sporu majetok, stavba a rušenie suseda (hlukom, prachom, svetlom, tieňom a ďalšie).

V rámci volenia strátégie riešenia je potrebné zohľadniť aj prípadné záujmy na zachovaní dobrých vzťahov alebo záujem na nezhoršovaní susedských vzťahov. Preto by mala súdom, trestným oznámeniam, podnetom na obec a iné úrady, predchádzať snaha o zmierlivé riešenie.

Práve pri narušenej komunikácii a vyeskalovaných sporoch je nápomocný mediátor, ako nezávislá a nestranná osoba.

SPUSTIŤ

relax tvr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zanechajte nám rýchlu správu, budeme Vás kontaktovať.